31 października 2021

Samopoświadczanie przez zarejestrowanych eksporterów wywozu z Zimbabwe do UE w ramach przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym UE-ESA od dnia 1 lipca 2021 r.

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła, że od dnia 1 lipca 2021 r. przywóz do UE produktów pochodzących z Zimbabwe będzie korzystał z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w przejściowej umowie o partnerstwie gospodarczym wyłącznie po przedstawieniu deklaracji na fakturze sporządzonych przez eksporterów z Zimbabwe zarejestrowanych w systemie REX UE lub przez jakiegokolwiek eksportera każdej przesyłki, pod warunkiem że jego całkowita wartość nie przekracza 6 000 EUR.

Od tego dnia Zimbabwe zaprzestało wystawiania świadectw przewozowych EUR.1, a deklaracje na fakturze sporządzone przez upoważnionych eksporterów nie są już akceptowane.

Więcej informacji na stronie: DG TAXUD – Samocertyfikacja przez zarejestrowanych eksporterów w odniesieniu do wywozu z Zimbabwe do UE w ramach przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym UE-ESA od dnia 1 lipca 2021 r.

Udostępnij tę stronę: