Vanliga frågor:

För vilka villkor för marknadstillträde hittar jag information om Min handelsassistent för tjänster och investeringar?

Min handelsassistent för tjänster och investeringar tillhandahåller information, per leveranssätt, om följande villkor för marknadstillträde:

 • Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster
  • krav på lokal närvaro.
  • krav på licensiering och tillstånd.
  • krav på registrering.
  • kvalifikationskrav.
  • kvantitativa begränsningar.
  • beskattning och andra finansiella åtgärder.
  • restriktioner för överföring av uppgifter och
  • krav på datalokalisering
 • Kommersiell närvaro
  • krav på licensiering och tillstånd.
  • tak för utländskt aktieinnehav.
  • krav på medborgarskap.
  • verkställande ledning och styrelse.
  • kvantitativa begränsningar.
  • beskattning och andra finansiella åtgärder.
  • restriktioner för dataöverföring och datalokaliseringskrav.
  • tekniköverföring och överföring av uppgifter.
  • tillgång till mark,
  • krav på lokalt innehåll och export.
  • begränsningar av vissa enheters verksamhetsområde
 • Närvaro/rörlighet för fysiska personer/yrkesverksamma
  • krav på bosättning.
  • krav på medborgarskap.
  • krav på arbetstillstånd.
  • arbetsmarknadstester,
  • krav på yrkeskvalifikationer
Dela sidan:

Genvägar