Семинар за обучение на живо за Access2Markets

Обяснение на платформата Access2Markets с обучение на живо за това как да се използват различните ѝ раздели за внос и износ, как да се получи достъп до списъка с установените пречки пред търговията, преглед на начините за свързване с единната входна точка за пречките пред търговията, статистическите данни за търговията, инструмента за самооценка на правилата за произход (ROSA), My Trade Assistant за обществените поръчки, MyTradeAssistant за услугите и инвестициите, бюрото за помощ за МСП в рамките на инструментите за търговска защита (TDI) и сесия с въпроси и отговори на живо

Вж. излъчването в интернет на семинара „Достъп до пазари“ от септември 2023 г. (уебкаст на разположение за период от 2 години, до септември 2025 г.)

Practical information

Кога
26 септември 2023 г., 10: 00—12: 00 ч. централноевропейско (брюкселско) време
Къде
Онлайн събитие
Език
Английски с устен превод на италиански, испански, португалски, фински и шведски
Домакин/организатор

Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“

Кратко описание
Обяснение на платформата Access2Markets с обучение на живо за това как да се използват различните ѝ раздели за внос и износ, как да се получи достъп до списъка с установените пречки пред търговията, преглед на начините за свързване с единната входна точка за пречките пред търговията, статистическите данни за търговията, инструмента за самооценка на правилата за произход (ROSA), My Trade Assistant за обществените поръчки, MyTradeAssistant за услугите и инвестициите, бюрото за помощ за МСП в рамките на инструментите за търговска защита (TDI) и сесия с въпроси и отговори на живо
Целева аудитория

Всички дружества, бизнес организации, специалисти в областта на насърчаването на търговията и всички останали, които се интересуват от това как да използват платформата Access2Markets, за да помогнат по-добре за тяхната интернационализация.

Връзки относно проявата
  • 26 септември 2023 г., 10: 00—12: 00 ч. централноевропейско (брюкселско) време
  • Онлайн събитие
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки