Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Дъмпинг

Е налице, когато държава или дружество изнася продукт на цена, която е по-ниска на чуждестранния пазар на внос от цената на вътрешния пазар на износителя, за да получи пазарен дял и да навреди на други конкуренти.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки