Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Материали с произход

Материали, които са с произход от страна по определен преференциален търговски режим, тъй като отговарят на правилата за произход, определени в този преференциален търговски режим. Вж. също „статут по произход“.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Share this page:

Бързи връзки