Речник на термините:

Сертификат за движение EUR.1

Сертификат за произход, приложим в някои преференциални търговски режими на ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки