Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Вътрешен транзит

Митнически режим, който позволява стоките да бъдат придвижвани от една точка в ЕС до друга.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки