Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)
Речник на термините:

Вътрешен транзит

Митнически режим, който позволява стоките да бъдат придвижвани от една точка в ЕС до друга.

Share this page:

Бързи връзки