Пазари извън ЕС - Кувейт

Понастоящем Европейският съюз няма търговски споразумения с Кувейт.

Намерете повече информация за Кувейт на уебсайта на ГД „Търговия“.

Търсене на друг пазар

За повече подробности разгледайте списъка с търговски споразумения: вижте какви са ползите от всяко споразумение за търговията със стоки или услуги, за инвестициите или за участието в процедури за възлагане на обществени поръчки в държава търговски партньор.

За държавите, които в момента нямат търговски споразумения с ЕС, ще намерите по-общо описание на техните търговски отношения и икономическо сътрудничество с ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки