Tariffer

En tarif er en afgift på import eller eksport af varer mellem lande.

Told er en form for regulering af udenrigshandelen og en politik, der beskatter udenlandske varer for at fremme eller sikre den indenlandske industri.

Takster er specifikke

  • til alle handelsforbindelser mellem eksportlandet og indførselslandet. Når der er indgået en handelsaftale mellem disse lande, er taksterne undertiden lavere eller afskaffet. Læs mere om EU's handelsaftaler og handelsaftaler
  • til et produkt. Da taksterne kan variere betydeligt fra produkt til produkt, er det vigtigt at kende den nøjagtige produktkode for at kunne fastsætte den told, der vil blive anvendt. Læs mere om produktklassificering og bindende tariferingsoplysninger

Sammen med import- og eksportkontingenter anvendes de mest anvendte instrumenter til at beskytte den nationale produktion mod illoyal konkurrence.

Læs mere om forskellige typer toldforanstaltninger i dette afsnit

Del denne side: