05 december 2019

Kommissionen sanktionerer kinesiske eksportører af bordservice i strid med EU's antidumpingtold

Beslutningen følger efter en grundig undersøgelse iværksat af Kommissionen på eget initiativ (ex officio) i marts i år på grund af en kraftig stigning i eksporten til visse kinesiske virksomheder i løbet af de sidste fem år (2014-2018).
Undersøgelsen
har bekræftet, at kinesiske virksomheder unddrager sig antidumpingtold på ca. 36 % ved at kanalisere deres keramiske eksport gennem andre virksomheder, der var pålagt en lavere antidumpingtold på ca. 18 %.
De
kinesiske virksomheder — mere end 30 i alt — fandt, at de havde hjulpet med at omgå tolden, vil som følge heraf også blive pålagt en højere toldsats på ca. 36 %.
Den
nye told vil gælde fra den 21. marts 2019 og med et beløb på ca. 15 mio. EUR i told, der skal opkræves med tilbagevirkende kraft.

Dette er Kommissionens største antiomgåelsesundersøgelse til dato. Der var tale om meget betydelige ressourcer, og 20 af Kommissionens efterforskere foretog kontrol på stedet hos 50 kinesiske virksomheder.

Baggrund EU

har siden maj 2013 indført antidumpingforanstaltninger over for importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale fra Kina. I juli 2019 besluttede Kommissionen at forlænge foranstaltningerne med yderligere fem år i betragtning af, at dumpingen fortsatte.

Sektoren for bordservice og køkkenartikler i Den Europæiske Union er stærkt fragmenteret, omkring halvdelen består af et stort antal små og mellemstore virksomheder. Der er omkring 27 000 ansatte, der arbejder direkte i sektoren, og som forsyner europæiske kunder med produkter af høj kvalitet. De europæiske producenter har en markedsandel på ca. 30 %, mens de kinesiske producenter har en markedsandel på over 55 % i EU. De foranstaltninger, der træffes i dag, vil bidrage til at genskabe en loyal konkurrence.

For mere informationsforordning

om indførelse af antiomgåelsestold
EU's handelspolitik

Del denne side: