Virksomhedens historie:

EU-aftaler skaber lige vilkår i Ukraine

EU-aftaler skaber lige vilkår i Ukraine

Siden indgåelsen af EU's handelsaftale med Ukraine i 2016 har vi set ændringer til den bedre
Dušan Kožušník, administrerende direktør, Compelson

Kriminalitet og terrorisme er internationale problemer, og Compelson, der er baseret i Prag, Tjekkiet, ønsker at finde internationale løsninger for at beskytte borgerne. Virksomheden leverer software til kriminalteknisk efterforskning af mobiltelefoner, som politiet anvender til strafferetlige formål. Siden handelsaftalen med Ukraine blev indført i 2016, har Compelson nydt godt af mindre papirarbejde i handelen med Ukraine. Den største fordel har imidlertid været større gennemsigtighed i forbindelse med offentlige indkøb og dermed bedre adgang til kontrakter på højt niveau. Disse kontrakter offentliggøres nu åbent, så leverandører i Ukraine og EU kan byde på lige vilkår. Se videoen for at se, hvordan din virksomhed også kan drage fordel af EU's handelsaftaler.

Del denne side: