Priča o iskustvu poduzeća:

Sporazumima EU-a izjednačeni su uvjeti u Ukrajini

Sporazumima EU-a izjednačeni su uvjeti u Ukrajini

Od sklapanja trgovinskog sporazuma EU-a s Ukrajinom 2016. došlo je do promjena nabolje za
Dušana Kožušníka, glavnog izvršnog direktora poduzeća Compelson.

Kriminal i terorizam međunarodni su problemi, a Compelson, sa sjedištem u Pragu, Češka, želi donijeti međunarodna rješenja kako bi građani bili sigurni. Tvrtka nudi softver koji omogućuje forenzičku istragu mobilnih telefona, koje policija koristi u svrhu kaznenog pravosuđa. Od uvođenja trgovinskog sporazuma s Ukrajinom 2016., Compelson je imao koristi od smanjene papirologije pri trgovanju s tom zemljom. Međutim, najveća je prednost veća transparentnost u javnoj nabavi, a time i bolji pristup ugovorima na visokoj razini. Ti se ugovori sada javno objavljuju, čime se dobavljačima u Ukrajini i EU-u omogućuje da se natječu pod jednakim uvjetima. Pogledajte videozapis i saznajte kako i vaše poduzeće može imati koristi od trgovinskih sporazuma EU-a.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice