История на предприятия:

Споразуменията на ЕС осигуряват еднакви условия на конкуренция в Украйна

Споразуменията на ЕС осигуряват еднакви условия на конкуренция в Украйна

След сключването на търговското споразумение на ЕС с Украйна през 2016 г. станахме свидетели на промени към по-добро
Душан Кожушник, главен изпълнителен директор, Compelson

Престъпността и тероризмът са международни проблеми и Compelson, със седалище в Прага, Чехия, иска да предложи международни решения, за да гарантира безопасността на гражданите. Компанията предоставя софтуер, позволяващ съдебно разследване на мобилни телефони, които полицията използва за целите на наказателното правосъдие. След въвеждането на търговското споразумение с Украйна през 2016 г., Compelson се възползва от намалената документация при търговията с тази страна. Най-голямото предимство обаче е по-голямата прозрачност при обществените поръчки и в резултат на това по-големият достъп до договори на високо равнище. Тези договори вече се публикуват открито, което позволява на доставчиците в Украйна и ЕС да подават оферти при еднакви условия на конкуренция. Гледайте видеоклипа, за да видите как вашето предприятие може да се възползва и от търговските споразумения на ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки