История на предприятия:

Споразуменията на ЕС осигуряват еднакви условия на конкуренция в Украйна

Споразуменията на ЕС осигуряват еднакви условия на конкуренция в Украйна

След сключването на търговското споразумение на ЕС с Украйна през 2016 г. станахме свидетели на промени за по-добрите
Dušan Kožušník, главен изпълнителен директор, Compelson

Престъпността и тероризмът са международни проблеми и Compelson, със седалище в Прага, Чехия, иска да предложи международни решения, за да гарантира безопасността на гражданите. Дружеството предоставя софтуер за криминалистично разследване на мобилни телефони, който полицията използва за целите на наказателното правосъдие. След въвеждането на търговското споразумение с Украйна през 2016 г. Compelson се възползва от намаляването на документацията при търговията с тази държава. Най-голямото предимство обаче е по-голямата прозрачност в областта на обществените поръчки и в резултат на това — по-добрият достъп до договори на високо равнище. Тези договори вече са публикувани открито, което дава възможност на доставчиците в Украйна и ЕС да участват в търгове при равни условия. Гледайте видеоматериала, за да видите как вашето предприятие също може да се възползва от търговските споразумения на ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки