Ιστορία εταιρείας:

Οι συμφωνίες της ΕΕ εξασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην Ουκρανία

Οι συμφωνίες της ΕΕ εξασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην Ουκρανία

Από τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με την Ουκρανία το 2016, έχουμε δει αλλαγές για τον καλύτερο
Dušan Kožušník, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Compelson

Το έγκλημα και η τρομοκρατία είναι διεθνή προβλήματα και η Compelson, με έδρα την Πράγα της Τσεχίας, θέλει να φέρει διεθνείς λύσεις για να κρατήσει τους πολίτες ασφαλείς. Η εταιρεία παρέχει λογισμικό που επιτρέπει την εγκληματολογική έρευνα κινητών τηλεφώνων, τα οποία χρησιμοποιεί η αστυνομία για σκοπούς ποινικής δικαιοσύνης. Από την εισαγωγή της εμπορικής συμφωνίας με την Ουκρανία το 2016, η Compelson έχει επωφεληθεί από τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά τις συναλλαγές με τη χώρα αυτή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και, ως εκ τούτου, η μεγαλύτερη πρόσβαση σε συμβάσεις υψηλού επιπέδου. Οι συμβάσεις αυτές δημοσιεύονται πλέον ανοιχτά, επιτρέποντας στους προμηθευτές στην Ουκρανία και την ΕΕ να υποβάλλουν προσφορές επί ίσοις όροις. Παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε πώς μπορεί η επιχείρησή σας να επωφεληθεί και από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις