Företagsberättelse:

EU-avtal skapar lika villkor i Ukraina

EU-avtal skapar lika villkor i Ukraina

Sedan EU:s handelsavtal med Ukraina ingicks 2016 har vi sett förändringar till det bättre
Dušan Kožušník, VD, Compelson

Brott och terrorism är internationella problem och Compelson, med säte i Prag, Tjeckien, vill komma med internationella lösningar för att hålla medborgarna säkra. Företaget tillhandahåller programvara som möjliggör kriminalteknisk utredning av mobiltelefoner, som polisen använder för straffrättsliga ändamål. Sedan handelsavtalet med Ukraina infördes 2016 har Compelson dragit nytta av minskat pappersarbete vid handel med detta land. Den största fördelen har dock varit större insyn i offentlig upphandling och därmed större tillgång till avtal på hög nivå. Dessa kontrakt offentliggörs nu öppet så att leverantörer i Ukraina och EU kan lämna anbud på lika villkor. Titta på videon för att se hur ditt företag också kan dra nytta av EU:s handelsavtal.

Dela sidan:

Genvägar