Έναρξη του εμπορίου υπηρεσιών

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ για πρώτη φορά; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να αξιολογήσετε κατά πόσον η εταιρεία σας είναι έτοιμη και σας βοηθά να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία των εισαγωγών/εξαγωγών υπηρεσιών.

Σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ για πρώτη φορά;

Αυτοί οι οδηγοί βήμα προς βήμα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία:

Κάθε οδηγός διαθέτει επίσης

  • συνοπτικός κατάλογος ελέγχου που μπορείτε να τηλεφορτώσετε

Αν θέλετε να λάβετε πληροφορίες για μια συγκεκριμένη αγορά, επισκεφθείτε την ενότητα «Αγορές» ή πηγαίνετε στον ιστότοπο My Trade Assistant

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις