03 juuli 2023

Päritolureeglite enesehindamisvahendi (ROSA) uus ühtlustatud versioon

ROSA meeskond on uhke, et enamiku ELi vabakaubanduslepingute puhul on päritolureeglite enesehindamisvahendi uus versioon nüüd kättesaadav veebisaidil Access2Markets. Lisaks on ELi ja Kanada vabakaubandusleping (CETA), ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping, ELi ja Jaapani vabakaubandusleping ning üldiste tariifsete soodustuste kava lisatud ROSAsse kõigis ELi keeltes. Lähiajal tõlgitakse kõik vabakaubanduslepingud järk-järgult kõikidesse ELi keeltesse.

Rosat on täielikult uuendatud uue liidese ja lihtsate küsimustega, mis aitavad teil toote päritolu hinnata vaid mõne klõpsuga. Vahendit on veelgi lihtsustatud, et näidata ainult teavet, mis on teie toote jaoks oluline.

Kõik ELi vabakaubanduslepingud tõlgitakse masintõlke teel kõikidesse ELi keeltesse. Lisaks on ROSA kohaldamisala viimase aasta jooksul märkimisväärselt laiendatud, kusjuures vahend hõlmab nüüd enamikku ELi kaubanduslepinguid ning 65 arenguriiki, kes saavad kasu üldiste tariifsete soodustuste kavast ELi eksportimisel.

Mis on ROSA?

Päritolureeglite enesehindamise vahend (ROSA) suunab ettevõtjaid läbi päritolureeglid, mida kohaldatakse nende toodete suhtes konkreetses kaubanduslepingus, ning sisaldab lihtsaid küsimusi enesehindamiseks, et teha kindlaks, kas nende toode vastab kõnealustele eeskirjadele ja kas selle suhtes võib seega kohaldada tariifset sooduskohtlemist. Selged selgitused, näited ja lingid asjakohastele õigusaktidele on kättesaadavad kogu vahendi ulatuses.

Ettevõtete elu lihtsustamiseks sisaldab ROSA ka selgeid juhiseid dokumentide kohta, mida nõutakse tariifsete soodustuste saamiseks päritolutõendina.

ROSA-le juurdepääsuks minge Minu kaubandusassistenti ja sisestage oma toode, ekspordi- ja impordiriik ning kui saate tulemuse, klõpsake vasakpoolses menüüs päritolureeglite enesehindamise (ROSA) nupul, et vahendile juurde pääseda.

Jagage seda lehte: