03 júla 2023

Spustenie novej zjednodušenej verzie nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)

Tím ROSA je hrdý na oznámenie, že nová verzia nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu je teraz k dispozícii na portáli Access2Markets pre väčšinu dohôd EÚ o voľnom obchode. Okrem toho sa dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (CETA), dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom, ako aj všeobecný systém preferencií zahŕňajú do ROSA vo všetkých jazykoch EÚ. V nadchádzajúcom období sa všetky dohody o voľnom obchode budú postupne prekladať do všetkých jazykov EÚ.

Liek Rosa bol úplne prepracovaný pomocou nového rozhrania a jednoduchých otázok, ktoré vám pomôžu v procese posudzovania pôvodu vášho výrobku len niekoľkými kliknutiami. Nástroj sa ďalej zjednodušil tak, aby sa v ňom uvádzali len informácie, ktoré sú relevantné pre váš výrobok.

Všetky dohody EÚ o voľnom obchode sa prekladajú strojovým prekladom do všetkých jazykov EÚ. Okrem toho sa v uplynulom roku výrazne rozšírilo pokrytie ROSA, pričom tento nástroj sa v súčasnosti vzťahuje na väčšinu obchodných dohôd EÚ, ako aj na 65 rozvojových krajín, ktoré využívajú všeobecný systém preferencií pre svoj vývoz do EÚ.

Čo je ROSA?

Nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) usmerňuje podniky, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu uplatniteľné na ich výrobky v konkrétnej obchodnej dohode, s jednoduchými otázkami na vykonanie sebahodnotenia s cieľom určiť, či ich výrobok je v súlade s týmito pravidlami, a preto môže spĺňať podmienky na preferenčné sadzobné zaobchádzanie. V celom nástroji sú k dispozícii jasné vysvetlenia, príklady a odkazy na príslušné právne texty.

S cieľom uľahčiť život spoločnostiam obsahuje ROSA aj jasné pokyny týkajúce sa dokumentácie požadovanej ako dôkaz o pôvode na získanie colných preferencií.

Ak chcete získať prístup k ROSA, prejdite na Môj obchodný asistent a zadajte svoj výrobok, krajinu vývozu a dovozu a keď získate výsledok, kliknite na tlačidlo Samostatné posúdenie pravidiel pôvodu (ROSA) v ponuke na ľavej strane, aby ste získali prístup k nástroju.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy