Aontas Custaim AE-Türkiye

An bhfuil suim agat táirgí a allmhairiú ó Türkiye? Cabhraíonn an roinn seo leat aontas custaim an Aontais le Türkiye a thuiscint.

Sracfhéachaint

Tá an tAontas Custaim le Türkiye i bhfeidhm ó 1995 agus tá sé bunaithe ar Chomhaontú Ankara 1963 agus ar a Phrótacal Breise (1970). Foráiltear leis

 • saorghluaiseacht idir an dá chuid den aontas custaim le haghaidh na n-earraí a chumhdaítear a tháirgtear go hiomlán nó a chuirtear i saorchúrsaíocht tar éis a n-allmhairithe ó thríú tíortha in Türkiye nó in CE
 • ailíniú Türkiye le comhtharaif chustaim an Chomhphobail, lena n-áirítear socruithe fabhracha, agus comhchuibhiú beart beartais tráchtála
 • comhfhogasú an dlí custaim, go háirithe trí Chinntí ón gCoiste um Chomhar Custaim (e.g. Cinneadh Uimh. 1/2001) agus trí chúnamh frithpháirteach in ábhair chustaim
 • comhfhogasú dlíthe eile (maoin intleachtúil, iomaíocht, cánachas,...)
 • comhaontú fabhrach maidir le talmhaíocht (rialacha tionscnaimh)

Trádáil in Earraí

Cumhdaítear go heisiach leis an Aontas Custaim

Níl aon bhaint ag an Aontas Custaim

Taraifí

 • dleachtanna custaim nialais agus cuótaí nialais le haghaidh earraí a chumhdaítear leis an aontas custaim
 • seiceáil amach na taraifí le haghaidh do tháirge ar leith de thionscnamh an AE agus a easpórtáiltear chuig Türkiye ag úsáid Mo Chúntóir Trádála
 • seiceáil amach na taraifí le haghaidh do tháirge ar leith de thionscnamh Türkiye agus a easpórtáiltear chuig an Aontas trí úsáid a bhaint as mo Chúntóir Trádála

Rialacha tionscnaimh maidir le hearraí a chumhdaítear leis an Aontas Custaim AE-Türkiye

 

Seiceáil na rialacha tionscnaimh a bhaineann le do tháirge ar leith trí mo Chúntóir Trádála.

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

 • foghlaim faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha teicniúla agus na nósanna imeachta teicniúla nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun iad a allmhairiú san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus maidir lena thír thionscnaimh i mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge beidh ort ar dtús a chód custaim a aithint. Mura bhfuil an cód custam ar eolas agat, is féidir leat é a chuardach le hainm do tháirge san inneall cuardaigh ionsuite

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

 • foghlaim faoi na caighdeáin sláinte, sábháilteachta, sláintíochta agus fíteashláintíochta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun iad a allmhairiú san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus maidir lena thír thionscnaimh i mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge beidh ort ar dtús a chód custaim a aithint. Mura bhfuil an cód custam ar eolas agat, is féidir leat é a chuardach le hainm do tháirge san inneall cuardaigh ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh saincheaptha

Is féidir le hearraí a fhaightear nó a tháirgtear go hiomlán san aontas custaim nó a cuireadh i saorchúrsaíocht san aontas custaim dul timpeall áit ar bith ar chríoch an aontais custaim, fad a bheidh cruthúnas ar a stádas custaim, arna bhunú le deimhniú gluaiseachta A.TR., ag gabháil leo.

 • Faigh amach faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim eile is gá chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

 • Tuilleadh eolais faoin reachtaíocht maidir le maoin intleachtúil agus tásc geografach san Aontas, chomh maith le beartas CMI an Aontais sa trádáil

Trádáil i Seirbhísí

 • Faigh tuilleadh eolais faoi na rialacha, na rialacháin agus na háiseanna trádála i seirbhísí

Soláthar Poiblí

 • eolas ginearálta a fháil faoi reachtaíocht, rialacha agus rochtain ar mhargaí éagsúla maidir le soláthar poiblí
 • Faigh eolas sonrach faoi mhargadh soláthair phoiblí an Aontais Eorpaigh

Infheistíocht

 • Faigh eolas ginearálta chun infheistíocht a dhéanamh thar lear
 • aimsigh eolas sonrach má tá tú ag infheistiú ón gcoigríoch isteach san Aontas Eorpach

Naisc agus doiciméid

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa