An tAontas Custaim idir an tAontas Eorpach agus an Tuirc

An bhfuil suim agat táirgí a iompórtáil ón Tuirc? Cuidíonn an roinn seo leat tuiscint a fháil ar aontas custaim an Aontais leis an Tuirc.

Sracfhéachaint

Tá an tAontas Custaim leis an Tuirc i bhfeidhm ó 1995 agus tá sé bunaithe ar Chomhaontú Ankara 1963 agus ar Phrótacal Breise (1970) a ghabhann leis. Foráiltear leis

 • saorghluaiseacht idir an dá chuid den aontas custaim i gcás na n-earraí a chumhdaítear agus a tháirgtear ina n-iomláine nó a chuirtear i saorchúrsaíocht tar éis iad a allmhairiú ó thríú tíortha sa Tuirc nó sa CE
 • ailíniú na Tuirce le comhtharaif chustaim an Chomhphobail, lena n-áirítear socruithe fabhracha, agus bearta beartais tráchtála a chomhchuibhiú
 • dlíthe custaim a chomhfhogasú, go háirithe trí Chinntí ón gCoiste um Chomhar Custaim (e.g. Cinneadh Uimh. 1/2001) agus cúnamh frithpháirteach in ábhair chustaim
 • dlíthe eile a chomhfhogasú (maoin intleachtúil, iomaíocht, cánachas,...)
 • comhaontú fabhrach maidir le talmhaíocht (rialacha tionscnaimh)

Trádáil in Earraí

Cumhdaítear leis an Aontas Custaim go heisiach

Ní chumhdaíonn an tAontas Custaim

Taraifí

 • nialas dleachtanna custaim agus cuótaí nialais maidir le hearraí a chumhdaítear leis an aontas custaim
 • Seiceáil ar na taraifí le haghaidh do tháirge ar leith a thagann ón Aontas Eorpach agus a onnmhairítear go dtí an Tuirc trí Mo Chúntóir Trádálaa úsáid
 • Seiceáil amach na taraifí le haghaidh do tháirge ar leith de thionscnamh na Tuirce agus a onnmhairítear chuig an Aontas Eorpach trí Mo Chúntóir Trádálaa úsáid

Rialacha tionscnaimh maidir le hearraí arna gcumhdach ag an Aontas Custaim idir an tAontas Eorpach agus an Tuirc

 

Seiceáil na rialacha tionscnaimh a bhaineann le do tháirge ar leith trí Mo Cúntóir Trádála.

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

 • eolas faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i Mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do tháirge beidh ort ar dtús a aithint a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

 • foghlaim faoi na caighdeáin sláinte, sábháilteachta, sláintíochta agus fíteashláintíochta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i Mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do tháirge beidh ort ar dtús a aithint a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Earraí a fhaightear nó a tháirgtear go hiomlán san aontas custaim nó a cuireadh i saorchúrsaíocht san aontas custaim, is féidir leo gluaiseacht in aon áit i gcríoch an aontais chustaim, fad a bheidh cruthúnas ar a stádas custaim, arna bhunú le deimhniú gluaiseachta A.TR., ag gabháil leo.

 • eolas faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta eile maidir le himréiteach custaim is gá chun allmhairiú isteach san Aontas Eorpach

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

 • tuilleadh eolais faoin reachtaíocht maidir le maoin intleachtúil agus reachtaíocht GI san Aontas Eorpach, chomh maith le beartas an Aontais maidir le cearta maoine intleachtúla sa trádáil

Trádáil i Seirbhísí

 • tuilleadh eolais faoi na rialacha, na rialacháin agus na saoráidí trádála i seirbhísí

Soláthar Poiblí

 • Faigh eolas ginearálta faoi reachtaíocht maidir le soláthar poiblí, rialacha agus rochtain ar mhargaí éagsúla
 • eolas sonrach ar mhargadh soláthair phoiblí an AE

Infheistíocht

 • eolas ginearálta le gur féidir leat infheistíocht a dhéanamh thar lear
 • Faigh eolas ar leith má tá tú ag infheistiú ó thar lear isteach san Aontas Eorpach

Naisc agus doiciméid

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa