Téarma gluaise:

An Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil

Conradh a tháinig roimh an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT). Bhí sé ina chreat don chaibidlíocht arb é is aidhm di trádáil an domhain a léirscaoileadh agus chabhraigh sé le struchtúr a chur ar an gcóras iltaobhach trádála.

Tagraíonn CGTT 1947 don seanleagan de CGTT, cé gurb é CGTT 1994 an leagan nua den Chomhaontú Ginearálta, atá ionchorpraithe san EDT, lena rialaítear trádáil in earraí.

Roinn an leathanach seo: