Termin ze słowniczka:

Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu

Traktat, który był prekursorem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Służyły one jako ramy negocjacji mających na celu liberalizację handlu światowego i przyczyniły się do kształtowania wielostronnego systemu handlowego.

GATT 1947 odnosi się do starej wersji GATT, natomiast GATT 1994 to nowa wersja Układu ogólnego, włączona do WTO, która reguluje handel towarami.

Udostępnij tę stronę: