Pojem v slovníku:

Všeobecná dohoda o clách a obchode

Zmluva, ktorá bola predchodcom Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Slúžil ako rámec pre rokovania zamerané na liberalizáciu svetového obchodu a pomohol štruktúrovať multilaterálny obchodný systém.

Dohoda GATT z roku 1947 sa odvoláva na pôvodnú verziu GATT, zatiaľ čo dohoda GATT z roku 1994 je novou verziou Všeobecnej dohody začlenenej do WTO, ktorá upravuje obchod s tovarom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy