Речник на термините:

Общо споразумение за митата и търговията

Договор, който е предшественик на Световната търговска организация (СТО). Той послужи като рамка за преговори с цел либерализиране на световната търговия и помогна за структуриране на многостранната търговска система.

ГАТТ от 1947 г. се отнася за старата версия на ГАТТ, а ГАТТ (1994 г.) е новата версия на Общото споразумение, инкорпорирано в СТО, което регулира търговията със стоки.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки