Term i ordlistan:

Allmänna tull- och handelsavtalet

Fördraget, föregångaren till Världshandelsorganisationen (WTO). Det fungerade som en ram för förhandlingar som syftade till att liberalisera världshandeln och bidrog till att strukturera det multilaterala handelssystemet.

GATT 1947 hänvisar till den tidigare versionen av GATT, medan GATT 1994 är den nya versionen av det allmänna avtalet, som införlivats i WTO och som reglerar varuhandeln.

Dela sidan:

Genvägar