Όρος στο γλωσσάριο:

Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου

Συνθήκη η οποία ήταν πρόδρομος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Λειτούργησε ως πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου και τη στήριξη της διάρθρωσης του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

Η ΓΣΔΕ του 1947 αναφέρεται στην παλαιά μορφή της GATT, ενώ η ΓΣΔΕ 1994 είναι η νέα μορφή της γενικής συμφωνίας, η οποία έχει ενσωματωθεί στον ΠΟΕ και διέπει το εμπόριο αγαθών.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις