Fegyver kivételével minden (EBA)

Tudnivalók arról, hogyan lehet profitálni az EU „fegyver kivételével mindent” (EBA) programjából.

Dióhéjban

Az EBA-rendszer megszünteti a legkevésbé fejlett országokból (LDC-országokból) az EU-ba érkező valamennyi árubehozatalra vonatkozó vámokat és kvótákat (a fegyverek és lőszerek kivételével).

2019 januárjától az EBA-országok:

 • Afganisztán
 • Angola
 • Banglades
 • Benin
 • Bhután
 • Burkina Faso
 • Burma/Mianmar
 • Burundi
 • Kambodzsa
 • Közép-afrikai Köztársaság
 • Csád
 • Comore-szigetek
 • Kongó, Demokratikus Köztársaság
 • Dzsibuti
 • Kelet-Timor
 • Egyenlítői-Guinea
 • Eritrea
 • Etiópia
 • Gambia
 • Guinea
 • Bissau-Guinea
 • Haiti
 • Kiribati
 • Laosz
 • Lesotho
 • Libéria
 • Madagaszkár
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritánia
 • Nepál
 • Niger
 • Ruanda
 • São Tomé és Príncipe
 • Szenegál
 • Sierra Leone
 • Salamon-szigetek
 • Szomália
 • Dél-Szudán
 • Szudán
 • Tanzánia
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jemen
 • Zambia

Tarifák

Az EBA-rendszer megszünteti a legkevésbé fejlett országokból (LDC-országokból) az EU-ba érkező áruk (a fegyverek és lőszerek kivételével) valamennyi importjára vonatkozó vámokat és kvótákat.

 • keressen minden információt a termékével kapcsolatos tarifákról
 • kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a nemzeti vámhatóságokkal

Származási szabályok

A származási szabályok megegyeznek a standard GSP-re alkalmazandó szabályokkal.

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszközére (ROSA)” („Származási szabályok önértékelési eszköz”) a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és tájékozódjon arról, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A származási szabályokkal kapcsolatos általános információk az alábbiakban olvashatók.

Tűréshatár

A tűréshatárt ki kell fejezni

 • a halászati és ipari termékek végtermékeinek árában
 • a mezőgazdasági termékek végtermékeinek tömege

A GSP-ben szereplő tűréshatárok enyhébbek, mint a szokásos tűréshatárok. A végtermék gyártelepi árának 15%-át teszik ki, nem pedig 10%.

Egyedi tűréshatárok vonatkoznak a textíliákra és a ruházatra is, és azokat a 22–03. melléklet bevezető megjegyzései ismertetik.

Lásd még a tolerancia vagy a de Minimisáltalános szabályát.

Kumuláció

Az uniós EBH keretében folytatott kereskedelemben a következő típusú kumulációk működnek:

 • kétoldalú
 • regionális
 • meghosszabbított
 • kumuláció Norvégiával, Svájccal és Türkiyével
Kétoldalú kumuláció

Az EU-ból származó anyagok beépíthetők az EBA-országban előállított termékekbe, majd az EBA-országból származónak tekinthetők, amennyiben az EBA-országban végzett feldolgozás meghaladja a minimális szintet.

Regionális kumuláció
 • I. Csoport
  • Brunei-Darussalam
  • Kambodzsa*
  • Indonézia
  • Laosz*
  • Malajzia
  • Fülöp-szigetek
  • Vietnám
 • II. Csoport
  • Bolívia
  • Kolumbia
  • Costa Rica
  • Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Panama
  • Peru
  • Venezuela
 • Csoport III. Csoport
  • Banglades*
  • Bhután*
  • India
  • Nepál*
  • Pakisztán
  • Srí Lanka
 • Csoport – IV. csoport
  • Argentína
  • Brazília
  • Paraguay
  • Uruguay

*Azok az országok, amelyek jelenleg az EBA kedvezményezettjei

 • az ugyanabba a csoportba tartozó országok közötti összetevők használata megengedett (pl. Banglades használhat Bhutánból származó összetevőket, mivel mindkettő a III. csoportba tartozik), bár néhány fontos szabályt meg kell említeni:
 • az ugyanazon csoporton belüli országok közötti regionális kumuláció csak akkor alkalmazandó, ha a kumulációban részt vevő országok a terméknek az Európai Unióba történő kivitele idején kedvezményezett országok, nem pedig egyszerűen jogosult országok.
 • ha az egyik kedvezményezett országból származó árukat a csoport egy másik tagországában tovább feldolgozzák, az árut ez utóbbi országból származónak lehet tekinteni (amennyiben a feldolgozás meghaladja a minimális műveleteket)
 • az input eredetének meghatározásához (amikor a csoport egyik tagjától származó inputot elküldik a csoport egy másik tagjának), a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
 • kumuláció az I. és a III. kumulációs csoportba tartozó egyes kedvezményezett országok között is lehetséges. Erre csak kérésre és bizonyos feltételek mellett kerülhet sor.

Megjegyzendő, hogy egyes termékek ki vannak zárva a kumulációból, ha különbségek vannak az ugyanazon csoportba tartozó GSP-országok (GSP/GSP+/EBA) státusza között. Az érintett termékek jegyzékét a 13b. melléklet tartalmazza.

Kiterjesztett kumuláció 

Az EBA-országok bizonyos feltételek mellett engedélyt kérhetnek az EU-tól arra, hogy olyan országokkal halmozzon fel, amelyekkel az EU kereskedelmi megállapodást kötött.

 • ez a lehetőség csak az ipari termékekre és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozik.
 • ha az EU-val szabadkereskedelmi megállapodást kötött harmadik országból származó inputot GSP-országba küldik, a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
Kumuláció a Norvégiából, Svájcból és Türkiye-ből származó árukkal

A kedvezményezett országok a Harmonizált Rendszer 25–97. árucsoportjába tartozó, Norvégiából, Svájcból és Türkiye-ből származó árukkal halmozhatják a származást.

 • a Norvégiából, Svájcból vagy Türkiye-ből származó olyan anyagokat, amelyek egy kedvezményezett országban a minimális műveletet meghaladó műveleten mennek keresztül, az adott kedvezményezett országból származónak kell tekinteni, és exportálhatók az EU-ba, Norvégiába, Svájcba vagy Türkiyébe
 • a fenti szabály nem vonatkozik a mezőgazdasági termékekre vagy az eltérés hatálya alá tartozó termékekre.
 • az ilyen típusú kumuláció alkalmazásához az EU-nak, Norvégiának, Svájcnak és Türkiyének ugyanolyan preferenciális elbánást kell biztosítania az EBA-országokból származó termékek számára.

A manipuláció tilalma

A GSP származási szabályaiban a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezést a manipuláció tilalmára vonatkozó rendelkezés váltotta fel (az 1063/2010/EU bizottsági rendelet 74. cikke).

 • a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezéshez képest a fő különbség az, hogy az uniós importőröknek nem kell bizonyítaniuk, hogy megfelelnek a feltételeknek.
 • az uniós tagállamok vámigazgatási szervei azonban kérhetnek ilyen igazolást, ha okkal feltételezik, hogy a feltételek nem teljesülnek.

Vámvisszatérítés

Vámvisszatérítés engedélyezett.

A hajók állapota

Ahhoz, hogy egy halászhajót egy kedvezményezett országból származónak lehessen tekinteni – ami azt jelentené, hogy az e hajó által a felségvizeken kívül fogott hal is származó –, az alkalmazandó kritériumok a lajstromozás szerinti országra és a hajó lobogója szerinti országra, de a hajó tulajdonosára is vonatkoznak. Megjegyzendő, hogy a GSP származási szabályai nem írnak elő külön követelményt a legénység vagy tisztek állampolgárságára vonatkozóan.

Minimális műveletek

Az úgynevezett „minimális” műveleteknek két csoportja létezik, amelyek soha nem elegendőek a származás megszerzéséhez:

 • a 76. cikkben említettek
 • valamint a 16. mellékletben szereplő, kizárólag a textiltermékekre és kizárólag a regionális kumuláció érdekében alkalmazandóak.

Termékspecifikus szabályok

A származó helyzet megszerzéséhez az anyagokon elvégzendő feldolgozások jegyzékét ugyanezen rendelet 13a. melléklete tartalmazza. A lista két oszlopot tartalmaz:

 • az egyik a legkevésbé fejlett GSP-kedvezményezett országokra vonatkozik
 • az egyik alkalmazandó az összes többi GSP-kedvezményezett országra

Fokozatba sorolás

Egyes fejlődő országok rendkívül versenyképes termékeket exportálnak, amelyeknek nincs szükségük preferenciákra ahhoz, hogy sikeresen beléphessenek a világpiacra. Ebben az esetben a GSP-t egy átsorolási mechanizmus révén vonják ki ezekből a termékágazatokból:

 • ha egy GSP-kedvezményezett országból származó behozatal átlagértéke (osztva az adott áruosztályra vonatkozó összes GSP-import összértékével) 3 éven át meghaladja az általános 57%-os küszöbértéket
 • növényi termékek, állati vagy növényi olajok, zsírok és viaszok, valamint ásványi termékek esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja a 17,5%-ot.
 • textíliák esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja a 47,2%-ot.

Az EU végrehajtási rendelet útján és objektív kritériumok alapján háromévente felülvizsgálja az átsorolt termékek listáját.

Az osztályozott termékek jelenlegi listája itt található.

Eltérések

Bizonyos feltételek mellett különleges eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy a meghatározott országokból származó egyes termékekre alkalmazandó származási szabályok enyhébbek legyenek. Ilyen eltérést engedélyeztek a Zöld-foki-szigetek számára. Lásd a Zöld -foki-szigetek eltéréseit és az alkalmazandó származási szabályokat.

Kérjük, ellenőrizze az EU által kiadott, importőröknek szóló közleményt is, amelyben tájékoztatja a gazdasági szereplőket a Bangladessel kapcsolatos konkrét elemekről.

Az egyes termékekre vonatkozó származási szabályok

A termékre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • használja a Saját Kereskedelmi Asszisztenst
  • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az Európai Unióba behozott áruknak meg kell felelniük
  • keresés az Ön termékére és származási országára alkalmazandó konkrét szabályokról és rendelkezésekről

Az Ön termékére vonatkozó követelmények megtekintéséhez először a termék vámkódját kell megadni. A beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • használja a Saját Kereskedelmi Asszisztenst
  • ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, állat- és növény-egészségügyi (egészségügyi és növény-egészségügyi – SPS) szabványokat, amelyeknek az Európai Unióba behozott áruknak meg kell felelniük
  • keresse meg a termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és SPS-szabályokat

Az Ön termékére vonatkozó követelmények megtekintéséhez először adja meg a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolások

A preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz az EU EBA kedvezményezett országaiból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie.

A származási igazolás a következők egyike lehet:

A bizonyítványt az exportőr rendelkezésére kell bocsátani, amint a kivitel megtörtént (vagy biztosított). Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett a bizonyítványt a kivitelt követően is ki lehet állítani.

 • FORM „A” származási bizonyítvány – a kedvezményezett ország illetékes hatóságai állítják ki.

  A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

 • Az exportőr* által kiállított számlanyilatkozat – 6 000 EUR vagy annál kisebb értékű szállítmányok esetében. A számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.

A származási igazolás a kiállítást követően 10 hónapig érvényes.

* A számlanyilatkozat benyújtásához a számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon be kell írnia, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot (angol vagy francia nyelven): „Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... ) kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű megjelölés hiányában – ezek a termékek az Európai Közösség általános vámkedvezmény-rendszerének származási szabályai szerint preferenciális származásúak.” A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia.

Egyéb dokumentumok

Keressen más vámkezelési dokumentumokat és eljárásokat.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

 • konkrét információk az alábbi uniós jogszabályokról:
  • Szellemi tulajdonjogok
  • Földrajzi árujelzők

  a legkevésbé fejlett és a fejlődő országok tekintetében

 • általános információk a szellemitulajdon-jogokról és a földrajzi jelzésekről

A szolgáltatások kereskedelme

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb (verseny, kereskedelem és fenntartható fejlődés)

Az EU EBA státuszt biztosít az ENSZ Fejlesztési Politikai Bizottsága által legkevésbé fejlett országokként (LDC) felsorolt országoknak.

 • az országoknak nem kell kérelmezniük az EBA-ból való részesülést, az EU ezeket a legkevésbé fejlett országok státusza alapján egészíti ki vagy szünteti meg
 • az EU bizonyos kivételes körülmények között, például az alapvető emberi jogokról és a munkavállalói jogokról szóló nemzetközi egyezményekben megállapított elvek súlyos és szisztematikus megsértése esetén visszavonhatja az EBH preferenciáit
 • a standard GSP-vel ellentétben az EU-val kötött szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával az országok nem veszítik el az EBA státuszt.
 • a standard GSP-vel ellentétben az EBA nem rendelkezik „átsorolási mechanizmussal” a termékekre vonatkozóan
 • az EBH-nak nincs lejárati ideje

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások