Kereskedelmi szabályok

Az EU különleges kereskedelmi megállapodásokat kötött a fejlődő országok támogatására.

Általános vámkedvezmény-rendszer (GSP)

Az EU a jelenlegi GSP-t az alacsony és a közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó országoknak kínálja.A rendszer az uniós piacra érkező számos termék esetében lehetővé teszi az uniós vámok részleges vagy teljes eltörlését.

Általános vámkedvezmény-rendszer Plusz (GSP+)

A GSP+ rendszer a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás. Az uniós importvámokat 0 %-ra csökkenti azon kiszolgáltatott helyzetben lévő, alacsony és közepes jövedelmű országok esetében, amelyek az emberi jogokkal, a munkavállalói jogokkal, a környezetvédelemmel és a jó kormányzással kapcsolatos 27 nemzetközi egyezményt hajtanak végre.

Fegyver kivételével minden (EBA)

Az EBA-rendszer a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás, amely a fegyverek és a fegyverkezés kivételével valamennyi termék számára teljes vámmentes és kvótamentes hozzáférést biztosít az EU egységes piacához.

Gazdasági partnerségi megállapodások (EPA)

Agazdasági partnerségi megállapodások az EU és az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok közötti kereskedelmi és fejlesztési megállapodások, amelyek célja az AKCS-országok világgazdaságba való integrációjának megkönnyítése a kereskedelem fokozatos liberalizációja és a kereskedelemmel kapcsolatos együttműködés javítása révén.

Egyéb különleges kereskedelmi megállapodások:

A piacra jutásról szóló rendelet (MAR)

Apiaci visszaélésekről szóló rendelet vámmentes és kvótamentes hozzáférést biztosít az uniós piachoz az olyan AKCS-országokból származó termékek számára, amelyek nem részesülnek az EBA-rendszer előnyeiből, és amelyek megerősítésre váró gazdasági partnerségi megállapodásokat kötöttek.

Európai Gazdasági Térség (EGT)

Az EGT a 27 uniós tagállamot és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) három országát – Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát – egyesíti az EU egységes piacán, garantálva az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását, valamint a kapcsolódó szakpolitikák (verseny-, közlekedés-, energia-, gazdasági és monetáris együttműködés) egységesítését.

Vámuniók

Az EU három vámunió tagja

A vámuniók biztosítják az áruk szabad mozgását a vámunió két része között, a külső vámtarifák összehangolását, a harmonizált kereskedelempolitikai intézkedéseket, a közös normákat és a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtást, valamint az együttműködést más területeken.

Tengerentúli országok és területek (TOT)

A TOT-ok nem részei az Európai Közösség területének, de alkotmányosan négy tagállamhoz (Dánia, Franciaország és Hollandia) kapcsolódnak.Az Európai Közösség egyoldalú kereskedelmi kedvezményeket biztosít a TOT-ból származó valamennyi termék számára gazdasági és társadalmi fejlődésük előmozdítása, valamint a TOT-ok és a Közösség egésze közötti szoros gazdasági kapcsolatok kialakítása céljából.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások