A piacra jutásról szóló rendelet (MAR)

Importál-e vállalata termékeket a Nyugat-afrikai Közösségből, a Kelet-afrikai Közösségből vagy Kamerunból? Ha igen, ez a rész segít megérteni az EU piacra jutásról szóló rendeletét.

Rövid áttekintés

A piacra jutásról szóló rendelet vámmentes és kvótamentes hozzáférést biztosít az uniós piachoz az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó olyan termékek számára, amelyek:

 • nem részesülnek az EU „fegyver kivételével mindent” (EBA) programjából származó előnyökből
 • megkötött, de még nem ratifikált gazdasági partnerségi megállapodást az EU-val

Ezen országok közé tartoznak a Nyugat-afrikai Közösség, a Kelet-afrikai Közösség és Kamerun országai. A továbbiakban MAR-országokként hivatkozunk rájuk.

Tarifák

A piaci visszaélésekről szóló rendelet értelmében ezek az országok részesülnek a következőkből:

 • a jogosult AKCS-országokból származó termékek vámmentes és kontingensmentes piacra jutása az EU piacán

Származási szabályok

Az eredet a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha Ön újdonságnak számít a témában, az árukról szóló rész fő fogalmaiba mutat be.

Az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását ahhoz, hogy jogosult legyen a kedvezményes vámtételre.

A részletes rendelkezéseket a piacra jutásról szóló rendelet (MAR) (2016/1076) 1. függeléke tartalmazza.

Tűrés

A piaci visszaélésről szóló rendeletben szereplő tűréshatárok enyhébbek, mint a szokásosak. Ezek a termékek gyártelepi árának 15 %-át teszik ki, nem pedig 10 %-át. Különleges tűréshatárok vonatkoznak a textil- és ruházati termékekre.

Kumuláció

A piaci visszaélésről szóló rendelet a következő származási módokat írja elő:

 • kétoldalú kumuláció az EU-val
 • diagonális és teljes kumuláció a MAR részét képező TOT-okkal és AKCS-államokkal. Ebben az esetben az egyik TOT-ból vagy MAR-országból egy másik MAR-országba importált alapanyagok származását a MAR-ban foglalt származási szabályok alapján kell megállapítani.
 • a kumuláció egyéb típusai, többek között Dél-Afrikával és a szomszédos fejlődő országokkal

Közvetlen szállítás

A közvetlen szállítás bizonyítékát be kell mutatni az importáló ország vámhatóságainak.

Vámvisszatérítés

Lehetővé teszi az olyan anyagok után fizetett vámok visszatérítését, amelyeket először a piaci visszaélésről szóló rendelet hatálya alá tartozó országok importálnak feldolgozásra, majd exportálnak az EU-ba.

A hajókra vonatkozó feltételek

A MAR-országok felségvizein kívül fogott halak csak akkor tekinthetők a MAR-országokból származónak, ha azokat olyan hajók fogták ki, amelyek megfelelnek bizonyos kritériumoknak a következők tekintetében:

 1. ha a hajót lajstromozták
 2. a lobogó, amely alatt hajózik
 3. tulajdonjoga

Nincs külön követelmény a személyzet vagy a tisztek állampolgárságára vonatkozóan.

Termékspecifikus származási szabályok

 • termékspecifikus szabályok
 • egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi, egyszerűbb szabályok

Eltérések

A piaci visszaélésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó országok kérésére bizonyos feltételek mellett eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy az egyes országokból származó egyes termékekre könnyített származási szabályokat lehessen alkalmazni. Az e rendelkezésekkel összhangban jelenleg engedélyezett eltérések listája a következő:

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

Használja az én Kereskedelmi Asszisztensemet a következő célokra:

 • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az Európai Unióba behozott áruknak meg kell felelniük
 • keresés az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályok és rendelkezések között

A termékére vonatkozó követelmények megtekintéséhez először adja meg a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények, állat- és növényegészségügy és higiénia

Használja az én Kereskedelmi Asszisztensemet a következő célokra:

 • ismerje meg azokat az egészségügyi, állat- és növény-egészségügyi és higiéniai (egészségügyi és növény-egészségügyi – SPS) szabványokat, amelyeknek az Európai Unióba behozott áruknak meg kell felelniük
 • keresés az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és állat-egészségügyi szabályok között

A termékére vonatkozó követelmények megtekintéséhez először adja meg a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Vámkezelési okmányok és eljárások

Származási igazolás

A preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz a MAR-országokból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie.
Ez a következők egyike lehet:

 • Az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR 1 szállítási bizonyítvány. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőjének) készen kell állnia arra, hogy kérésre benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat, és meg kell felelnie a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.

  vagy

 • Számlanyilatkozat kibocsátója
  • a 6 EUR-t meg nem haladó szállítmányok exportőrei
  • bármilyen értékű szállítmányok elfogadott exportőrei

Kumuláció esetében a származási igazolás a következő országból behozott anyagok esetében:

 • egyéb MAR-országok
 • az EU
 • Tengerentúli vámterületek

a következőket nyújtja:

 • EUR 1 szállítási bizonyítvány (diagonális kumuláció)

  vagy

 • beszállítói nyilatkozat (diagonális és teljes kumuláció)

Kumulációs eljárások

 • a származási igazolás 10 hónapig érvényes

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

 • Konkrét információk a következő uniós jogszabályokról:
  • Szellemi tulajdonjogok
  • Földrajzi árujelzők

a legkevésbé fejlett és a fejlődő országok tekintetében

Szolgáltatások kereskedelme

 • a piaci visszaélésről szóló rendelet csak a szolgáltatásokat nem tartalmazó árukra vonatkozik.
 • Konkrét információk az uniós szolgáltatási piacról
 • Általános információk a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokról, rendeletekről és létesítményekről

Közbeszerzés

Beruházás

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások