Žodynėlio terminas:

Kilmės

Kilmės statusas reiškia, kad laikomasi visų pagal ES lengvatinės prekybos susitarimą taikomų kilmės taisyklių. Tai yra i) visiškai gauti arba pagaminti produktai arba ii) produktai, atitinkantys konkretiems produktams taikomas taisykles. Produktai, pagaminti tik iš šių kilmės statusą turinčių medžiagų, taip pat laikomi kilmės statusą turinčiais produktais. Taip pat žr. kilmės statuso neturinčias medžiagas.

Susijęs turinys:

Kilmės taisyklės

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos