Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem v slovníku:

S pôvodom

S pôvodom znamená splnenie všetkých uplatniteľných pravidiel pôvodu v preferenčnom obchodnom režime EÚ. Ide o i) úplne získané alebo vyrobené výrobky alebo ii) výrobky, ktoré spĺňajú osobitné pravidlá pre výrobky. Výrobky vyrobené výlučne z týchto pôvodných materiálov sa tiež považujú za výrobky s pôvodom. Pozri tiež nepôvodné materiály.

Súvisiaci obsah:

Pravidlá pôvodu

Share this page:

Rýchle odkazy