Όρος στο γλωσσάριο:

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

«καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής», που πληρούν όλους τους εφαρμοστέους κανόνες καταγωγής σε μια προτιμησιακή εμπορική συμφωνία της ΕΕ. Πρόκειται για i) εξ ολοκλήρου παραγόμενα ή παραγόμενα προϊόντα, ή ii) προϊόντα που πληρούν τους ειδικούς κανόνες για το προϊόν. Τα προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από τις εν λόγω καταγόμενες ύλες θεωρούνται επίσης καταγόμενα. Βλέπε επίσης μη καταγόμενες ύλες.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις