Glosārija termins:

Faktūras deklarācija

Rēķindeklarāciju (saukta arī par izcelsmes deklarāciju) eksportētājs aizpilda attiecībā uz produkta izcelsmi, pamatojoties uz noteiktiem tirdzniecības dokumentiem. Šīs deklarācijas mērķis ir pierādīt, ka produkta izcelsme ir konkrētā valstī saskaņā ar konkrēta preferenciāla tirdzniecības režīma noteikumiem. Dokumenta nosaukums atšķiras atkarībā no preferenciālās tirdzniecības režīma.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites