Όρος στο γλωσσάριο:

Δήλωση τιμολογίου

Η δήλωση τιμολογίου (γνωστή και ως δήλωση τόπου καταγωγής) συμπληρώνεται από τον εξαγωγέα σχετικά με την καταγωγή του προϊόντος, βάσει ορισμένων εμπορικών εγγράφων. Στόχος της δήλωσης αυτής είναι να αποδειχθεί ότι το προϊόν κατάγεται από μια συγκεκριμένη χώρα, υπό τους όρους μιας ορισμένης προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας. Η ονομασία του εγγράφου διαφέρει ανάλογα με το προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις