Termin ze słowniczka:

Deklaracja na fakturze

Deklaracja na fakturze (zwana również deklaracją pochodzenia) wypełnia eksporter w odniesieniu do pochodzenia produktu, na podstawie niektórych dokumentów handlowych. Celem niniejszego oświadczenia jest udowodnienie, że produkt pochodzi z określonego kraju, zgodnie z warunkami określonej preferencyjnej umowy handlowej. Nazwa dokumentu różni się w zależności od preferencyjnych ustaleń handlowych.

Udostępnij tę stronę: