Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Декларация върху фактура

Декларацията върху фактура (наричана още декларация за произход) се попълва от износителя относно произхода на даден продукт въз основа на някои търговски документи. Целта на настоящата декларация е да докаже, че продуктът е с произход от определена държава съгласно условията на определен преференциален търговски режим. Наименованието на документа е различно в зависимост от преференциалното търговско споразумение.

Share this page:

Бързи връзки