Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Glosārija termins:

NOP @-@ likmes importa vērtība

Ja kopējā muitas tarifa nodokļa likmes piemērošana ir atkarīga no importētā sūtījuma ievešanas cenas, cenas ticamību pārbauda, izmantojot vienotas likmes importa vērtību, ko Komisija aprēķina pēc produkta un izcelsmes, pamatojoties uz produkta vidējo svērto cenu dalībvalstu reprezentatīvajos importa tirgos vai, attiecīgā gadījumā, citos tirgos.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites