05 decembris 2019

Komisija piemēro sankcijas Ķīnas galda piederumu eksportētājiem, kas izvairās no ES antidempinga maksājumiem

Lēmums tika pieņemts pēc rūpīgas izmeklēšanas, ko Komisija pēc savas iniciatīvas (ex officio) uzsāka šā gada martā, ņemot vērā dažu Ķīnas uzņēmumu eksporta straujo pieaugumu pēdējo piecu gadu laikā (2014.–2018. gadā).

Izmeklēšanā apstiprinājās, ka Ķīnas uzņēmumi izvairās no antidempinga maksājumiem aptuveni 36 % apmērā, novirzot savu keramikas eksportu caur citiem uzņēmumiem, kuriem tika piemēroti zemāki antidempinga maksājumi aptuveni 18 % apmērā.

Tādējādi Ķīnas uzņēmumiem, par kuriem tika konstatēts, ka kopumā vairāk nekā 30 uzņēmumi ir palīdzējuši apiet maksājumus, arī piemēros augstāku maksājuma likmi aptuveni 36 % apmērā.

Jaunos maksājumus piemēros no 2019. gada 21. marta, ar atpakaļejošu spēku iekasējot aptuveni 15 miljonus euro.

Šī ir līdz šim lielākā pretapiešanas izmeklēšana Komisijā. Tajā bija iesaistīti ļoti nozīmīgi resursi, un 20 Komisijas izmeklētāji veica pārbaudes uz vietas 50 Ķīnas uzņēmumos.

Pamatinformācija.

ES kopš 2013. gada maija piemēro antidempinga pasākumus keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam no Ķīnas. Komisija 2019. gada jūlijā nolēma pagarināt pasākumus vēl uz pieciem gadiem, ņemot vērā to, ka dempinga prakse turpinājās.
Galda piederumu un virtuves piederumu ražošanas
nozare Eiropas Savienībā ir ļoti sadrumstalota, aptuveni puse no tās ir liels skaits MVU. Nozarē tieši strādā aptuveni 27 000 darbinieku, kas apkalpo Eiropas patērētājus ar augstas kvalitātes produktiem. Eiropas ražotāju tirgus daļa ir aptuveni 30 %, savukārt Ķīnas ražotāju tirgus daļa Eiropas Savienībā pārsniedz 55 %. Šodienas pasākumi palīdzēs atjaunot godīgu konkurenci.

Papildu informācijai —

Regula, ar ko nosaka pretapiešanas maksājumus ES
tirdzniecības aizsardzības politikai

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites