Ostakli għall-kummerċ

L-ostakli għall-kummerċ jistgħu jieħdu ħafna forom. Dawn jistgħu jkunu relatati ma’

 • tariffi
 • proċeduri doganali
 • piż amministrattiv
 • liċenzjar ta’ importazzjoni
 • standards
 • rekwiżitita’ tikkettar jew imballaġġ
 • Miżuri ta’ difiża kummerċjali mhux ġustifikati introdotti minn pajjiżi terzi
 • protezzjoni insuffiċjenti tad-DPI
 • trattament diskriminatorju fir-rigward tat-trattament nazzjonali

Iltqajt ma’ problema fit-tielet suq għall-kummerċ tiegħek? Taħseb li dan jista’ jkun ostaklu għall-kummerċ?

1. Jekk jogħġbok iċċekkja l-ostakli kummerċjali rreġistrati tagħna f’pajjiżi terzi. Jekk il-kwistjoni tkun diġà rreġistrata, diġà qed naħdmu biex insolvuha. Madankollu, dejjem tista’ tipprovdi informazzjoni dwar kwistjonijiet eżistenti mal-formola ta’ kuntatt.

Jekk il-kwistjoni tiegħek għadha ma ġietx irreġistrata fil-bażi tad-data tagħna:

2. Tista’ tniedi lment direttament mal-Punt ta’ Dħul Uniku permezz tal-formola tal-ilmenti. Tista’ tikkuntattjana direttament fuq trade-single-entry-point@ec.europa.eu jekk għandek xi mistoqsijiet jew teħtieġ appoġġ meta tniedi l-ilment.

3. Aħna se nivvalutaw l-ilment tiegħek flimkien mal-esperti tagħna. Ladarba titlesta, se ninfurmawk dwar l-eżitu tal-valutazzjoni. Jekk nikkonkludu li l-kwistjoni tiegħek tikkostitwixxi ostaklu għall-kummerċ, aħna nirreġistrawha fil-paġna Access2Markets għall-ostakli għall-kummerċ u naħdmu biex insolvuha.

L-UE għandha żewġ strumenti ewlenin biex tindirizza l-ostakli għall-kummerċ:

 • azzjonijiet diplomatiċi
 • soluzzjoni ta’ tilwim

Biex tindirizza u ssolvi aħjar l-ostakli kollha, il-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri u l-assoċjazzjonijiet tan-negozju, inkluż f’pajjiżi terzi madwar id-dinja, fi struttura li nsejħulha s-Sħubija għall-Aċċess għas-Swieq.

L-Istati Membri, il-Kmamar tal-kummerċ u l-industrija kif ukoll l-Assoċjazzjoni nazzjonali jew Ewropea tiegħek qegħdin hemm biex jgħinuk ukoll. Sib xi referenzi elenkati f’ links utli.

Ikkuntattjana

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr