Classificatie van computers en software

Deze gids helpt u computers en software correct in te delen ten behoeve van het tarief.

Computers, computeronderdelen en computerprogrammatuur die vallen onder hoofdstuk 84 en hoofdstuk 85 van de Europese classificatie van goederen (GN), kunnen worden ingedeeld volgens

 • hun functie
 • ontwerp, opbouw en prestaties
 • of zij meer dan één functie hebben, met inbegrip van functies die geen verband houden met computers
 • of zij deel uitmaken van een compleet systeem of van een afzonderlijke eenheid

Volledige computers

Producten die worden ingedeeld onder post 8471 als „automatische gegevensverwerkende machines” — computers — zijn machines die de volgende bewerkingen moeten kunnen uitvoeren:

 • opslag van de verwerkingsprogramma’s die op hen lopen — en ten minste de gegevens die nodig zijn om een programma uit te voeren
 • vrij geprogrammeerd zijn in overeenstemming met de behoeften van de gebruiker
 • uitvoeren van door de gebruiker gespecificeerde rekenkundige berekeningen
 • zonder menselijke tussenkomst een verwerkingsprogramma uit te voeren waarvoor zij de uitvoering ervan moeten wijzigen door gedurende het hele proces logische beslissingen te nemen

Aantekening 5a op hoofdstuk 84 definieert het begrip „automatische gegevensverwerkende machine” in de zin van post 8471. In wezen moeten goederen die als computers worden aangemerkt, in staat zijn standaardbesturingssoftware te gebruiken en functies zoals tekstverwerking en spreadsheettoepassingen te vervullen. Zij moeten voorzien zijn van een harde schijf.

Een computer kan de vorm aannemen van een systeem dat uit verschillende afzonderlijke eenheden bestaat, bijvoorbeeld een toetsenbord, monitor, basiseenheid enz. Op enkele uitzonderingen na wordt een eenheid als onderdeel van een computersysteem behandeld als zij aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • het is van een type dat uitsluitend of hoofdzakelijk in een computersysteem wordt gebruikt
 • het kan op de centrale verwerkingseenheid (CPU) worden aangesloten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een of meer andere eenheden.
 • het kan gegevens ontvangen of leveren in een vorm die bruikbaar is voor het systeem, zoals codes of signalen.

Toetsenborden, X-Y-invoerapparaten zoals joysticks en muisapparaten, en schijvengeheugeneenheden hoeven alleen aan de laatste twee voorwaarden te voldoen.

Desktop- en torensystemen

Standaarddesktop- en torensystemen moeten ten minste voorzien zijn van:

 • CPU — de basiseenheid of „systeembox”
 • invoereenheid — bijvoorbeeld een toetsenbord
 • outputeenheid — bijvoorbeeld een monitor

Zij kunnen ook andere eenheden omvatten, zoals printers en scanners. „Extra’s” zoals netwerkkaarten en tv-kaarten worden ook als onderdeel van het systeem beschouwd. Desktop- en torencomputersystemen worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 49 00 00.

Servers

Netwerkbestandsservers met zowel een toetsenbord als een monitor worden, net als desktopcomputers, ingedeeld onder onderverdeling 8471 49 00 00.

Netwerkbestandsservers die niet zowel een toetsenbord als een monitor hebben, worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld. De basiseenheid zelf wordt ingedeeld onder postonderverdeling 8471 50 00 90. Indien een monitor aanwezig is (alleen D-sub 15-pin — geen video), dan zou dit afzonderlijk worden ingedeeld onder postonderverdeling 8528 52 10 00, terwijl een toetsenbord afzonderlijk onder onderverdeling 8471 60 60 90 zou worden ingedeeld.

Printerservers en firewall-systemen worden niet behandeld als computerservers, maar als datacommunicatieapparatuur. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8517 62 00 00.

Kleine draagbare computers

Het gaat onder meer om laptops en notebookcomputers en persoonlijke digitale assistenten met vergelijkbare capaciteiten als laptops. Om onder onderverdeling 8471 30 00 00 te worden ingedeeld, moeten zij minder dan 10 kg wegen en ten minste

 • CPU
 • toetsenbord
 • beeldscherm
 • middelen om programma’s te laden

Om een draagbare computer correct in te delen, verwijzen wij u ook naar de volgende beschrijvingen van de items.

Portables met palm

Dit zijn elektronische persoonlijke organisatoren die doorgaans geen volledig toetsenbord hebben. Zij hebben doorgaans vooraf gedefinieerde functies zoals een agenda en een adresboek. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8543 70 90 99.

Andere draagbare computers

Draagbare computers die niet aan bovenstaande eisen voldoen, kunnen touchscreen, opneembare en industriële computers omvatten. Er is geen maximumgewicht, maar deze moeten in dezelfde behuizing ten minste het volgende bevatten:

 • CPU
 • invoereenheid
 • output-eenheid

Een aanraakscherm telt gewoonlijk zowel als een invoer- als als een uitvoereenheid.

Deze soorten draagbare computers worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 41 00 00.

Afzonderlijke rekeneenheden — monitors, schermen en projectietoestellen

Uitvoerapparaten zoals monitors, schermen en computerprojectietoestellen worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld als zij geen deel uitmaken van een compleet systeem zoals een desktopcomputer. De onderverdeling waaronder zij worden ingedeeld, hangt hoofdzakelijk af van

 • hun type — bijvoorbeeld een kathodestraalbuis (CRT) of een beeldscherm met vloeibare kristallen (LCD)
 • het doel ervan — uitsluitend voor computeruitgang of voor tweeërlei gebruik

Wanneer computermonitoren en projectietoestellen afzonderlijke eenheden zijn, worden zij nooit ingedeeld onder postcode 471.

Beeldschermen voor plasma, lcd en andere plat beeldschermen

Er moet worden beslist of een LCD-monitor die niet is gecombineerd met andere toestellen, wordt ingedeeld onder onderverdeling 8528 52 of als een „andere” monitor onder onderverdeling 8528 59 00.

Onderverdeling 8528 52 omvat: monitors die rechtstreeks kunnen worden aangesloten op en ontworpen zijn om te worden gebruikt met een automatische gegevensverwerkende machine van post 8471, niet zijnde een CRT-monitor.

Onderverdeling 8528 59 00 omvat andere monitors dan hierboven vermeld.

Om te bepalen welke onderverdeling van toepassing is, moeten de door de monitor uitgeoefende functies en hun prestatieniveau globaal worden beoordeeld. Bij deze beoordeling kan rekening worden gehouden met kenmerken zoals beeldverhouding, resolutie, schermgrootte enz.

In de volgende uitvoeringsverordeningen van de Commissie zijn verschillende monitors ingedeeld onder de twee onderverdelingen 8528 52 en 8528 59.

Monitors die geen signaal rechtstreeks van een computer kunnen ontvangen of die in het geheel geen signaal van een computer kunnen ontvangen, worden ingedeeld onder postonderverdeling 8528 59 00.

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 459/2014 van de Commissie worden verschillende producten als monitors ingedeeld onder postonderverdeling 8528 59 00. Producten met een USB-interface die uitsluitend is ontworpen voor het overbrengen van mediabestanden of voor het weergeven van audio of video van een USB-geheugenstick enz., worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 59 00. Zie de bijlagen I, II en IV bij de verordening.

LCD- of luminescentiediode- (led) monitors die een televisietuner bevatten, worden respectievelijk ingedeeld onder de onderverdelingen 8528 72 40 00 of 8528 72 80 00 als ontvangtoestel voor televisie.

Monitors voor kathodestraalbuizen (CRT) worden ingedeeld onder de onderverdelingen 8528 42 00 00 en 8528 49 00.

Projectoren

Zij die uitsluitend rechtstreeks kunnen worden aangesloten op en ontworpen zijn om te worden gebruikt met een automatische gegevensverwerkende machine van post 8471, worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 62 00 00.

Projectietoestellen voor tweeledig gebruik kunnen signalen van een computer en van andere apparaten weergeven, zoals

 • video- en DVD-recorders
 • televisietuners
 • videocamcorder

Deze soorten projectoren met een tweeledig doel worden vaak videoprojectoren genoemd. Vlakke projectietoestellen die gebruikmaken van technologieën zoals LCD en digitale lichtverwerking (DLP) en andere soorten projectoren, zoals CRT, worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 69.

 • monochroomtoestellen — 8528 69 20 00
 • overige — 8528 69 80

Led-videomuur

Dit zijn modules die ontworpen zijn om buitenshuis te bekijken, zoals in een sportstadion, amusementslocaties enz. De eenheden bestaan uit verschillende modules van tegels, elk tegels bevat rode, groene en blauwe leds, het paneel wordt aangeboden met een videoprocessor en een signaalprocessor waarmee beelden en video’s kunnen worden weergegeven. Zij worden ingedeeld onder postonderverdeling 8528 52 99 00. LED-tegels, ook indien verbonden met tegels zonder videoprocessor en derhalve niet in staat zijn een videobron rechtstreeks op het scherm weer te geven, worden echter ingedeeld onder onderverdeling 8529 90 92 99.

Bij Uitvoeringsverordeningen 2015/712 en 875/2014 van de Commissie is een led-videomuur ingedeeld onder onderverdeling 8528 59 39 (momenteel 8528 52 99) en een led-tegels onder onderverdeling 8529 90 92.

LCD-videomuur

Deze LCD-modules zijn bedoeld voor meervoudige beeldconfiguratie tot en met 5x5, zijn ontworpen voor binnenshuis bekijken, zoals videopresentaties, openbare informatie, stilstaande of bewegende beeldreclame enz. De geïntegreerde computer is ontworpen voor videoverwerking en -besturing van het netwerk. De LCD-modules worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 52 91 00.

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 877/2014 van de Commissie is een lcd-videobuur ingedeeld onder onderverdeling 8528 59 31 (momenteel 8528 52 91).

Andere soorten beeldschermen

Elektronische whiteboards worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 70 00.

Niet-elektrische projectieschermen worden ingedeeld onder hoofdstuk 90 onder onderverdeling 9010 60 00 00.

Computerprinters en scanners

Computerprinters en scanners worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld als zij geen deel uitmaken van een volledig computersysteem. Als printers — met inbegrip van multifunctionele machines — afzonderlijke eenheden zijn, worden zij nooit ingedeeld onder post 8471.

Computerprinters

Alle soorten printers — laser, inkjet, thermische overbrenging, lint enz. — worden ingedeeld onder onderverdeling 8443 32 10 90 zolang zij bedoeld zijn als uitgangsapparaten voor computers. Andere soorten drukkers worden ingedeeld onder onderverdeling 8443 39 00 00.

Scanners

Flatbed- en filmscanners worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 70 00.

Gecombineerde printers en scanners

Multifunctionele machines die een laserprinter, scanner, fotokopieerapparaat en soms een fax combineren, worden ingedeeld onder de onderverdelingen 8443 31, 8443 32 of 8443 39.

Inktpatronen

Inktpatronen met printkop worden ingedeeld onder onderverdeling 8443 99 10 90.

Inktpatronen zonder drukkoppen worden ingedeeld onder hoofdstuk 39 onder onderverdeling 3923 30 10 00 indien zij „leeg zijn, en onder hoofdstuk 32 onder onderverdeling 3215 90 70 90 indien zij zijn bijgevuld. Patronen met een „chip” voor het meten van het inktniveau worden eveneens ingedeeld onder onderverdeling 3215 90 70 90.

Toetsenborden, muisapparaten en andere computerinvoerapparaten

Computerinvoerapparaten, zoals toetsenborden, worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld als zij geen deel uitmaken van een volledig computersysteem.

Computertoetsenborden

Computertoetsenborden worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 60 00.

X-Y-invoerinrichtingen

Invoereenheden zoals muizen, trackballen, grafische tabletten en lichtpennen worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 70 00. Tot deze onderverdeling behoren zowel standaard-cordeerapparaten als draadloze eenheden.

Elektronische whiteboards zijn ook invoerapparaten en worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 70 00.

Computerhubs, adapters en andere netwerkeenheden

Netwerkeenheden omvatten machines voor het ontvangen, omzetten, overbrengen en regenereren van spraak, beelden of andere gegevens. Zij omvatten verschillende soorten schakel- en routeringsapparatuur. Wanneer netwerkapparaten afzonderlijke eenheden zijn, worden zij nooit ingedeeld onder post 8471.

Alle volgende posten worden ingedeeld onder onderverdeling 8517 62 00 00

 • modems, met inbegrip van externe modems en adapters van het digitale netwerk voor geïntegreerde diensten (ISDN)
 • eenheden van het externe lokale netwerk (LAN), met inbegrip van adapters, bruggen en hubs
 • wide area network (WAN) -eenheden, met inbegrip van gateways en ISDN-kaarten
 • netwerkkaarten voor ethernet, token ring en andere netwerktechnologie

Draadloze vaste toegangseenheden (wifi) worden eveneens onder deze onderverdeling ingedeeld. Dit zijn zend-/ontvangtoestellen die draadloze toegang tot vaste netwerken mogelijk maken. Zij kunnen de vorm aannemen van printplaten of complete units in een behuizing.

Modules voor draadloos mondiaal systeem voor mobiele communicatie (GSM) en General Packet Radio Service (GPRS)

Dit zijn zend-/ontvangtoestellen die draadloze toegang op afstand mogelijk maken voor apparatuur voor personal digital assistant (PDA) via cellulaire mobiele telefoonnetwerken. Zij worden ook ingedeeld onder onderverdeling 8517 62 00 00.

Kabels voorzien van verbindingsstukken

Coaxiale kabels met verbindingsstukken worden ingedeeld onder onderverdeling 8544 20 00 00.

Kabels die worden gebruikt om modems te verbinden met telefoonaansluitingen worden ingedeeld onder onderverdeling 8544 42 10 00.

Gegevenskabels en stroomkabels voor spanningen van niet meer dan 1,000 volt worden ingedeeld onder onderverdeling 8544 42 90 00.

Computergeluids-, beeld- en grafische apparaten

Webcams en andere digitale camera’s die geen beelden opnemen, opslaan of opslaan, worden ingedeeld als televisiecamera’s onder onderverdeling 8525 80 19 90. Zij zijn ontworpen om beelden te vormen voor verdere doorgifte, via de lijn of via de radio, naar andere toestellen.

Andere digitale fototoestellen

Dit zijn camera’s die beelden registreren of opslaan op een geheugenkaart of -module, schijf, band of ander opslagmedium.

Digitale fototoestellen voor stilstaand beeld met mogelijkheid om videobeelden af te nemen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8525 80 91 of onder onderverdeling 8525 80 99 indien zij aan de volgende criteria voldoen:

 • zij zijn, met gebruikmaking van de maximale opslagcapaciteit, in staat om in een kwaliteit van 800 x 600 pixels bij 23 beelden per seconde en ten minste 30 minuten in één enkele video op te nemen.
 • sommige camera’s kunnen gedurende meer dan 30 minuten ononderbroken video opnemen, maar de opgenomen beelden worden opgenomen in afzonderlijke bestanden die minder dan 30 minuten duren — tenzij de camera na 30 minuten automatisch wordt uitgeschakeld, heeft het opnemen van beelden in afzonderlijke bestanden die minder dan 30 minuten duren geen invloed op de duur van de continue video-opnamecapaciteit van de camera.

Videocamera’s — digitale camcorders — worden ingedeeld onder onderverdeling 8525 80 99 00 indien de bestanden van een automatische gegevensverwerkende machine of een ander extern apparaat via de USB- of DV-in-interface naar het apparaat kunnen worden overgebracht.

Wanneer webcams, digitale camera’s en digitale camcorders afzonderlijke eenheden zijn, worden zij nooit ingedeeld onder post 8471.

Er zijn verschillende uitvoeringsverordeningen van de Commissie met betrekking tot camera’s

Het HvJ-EU heeft ook een arrest gewezen in zaak C-178/14 Vario Tek GmbH tegen Hauptzollamt Dusseldorf over de classificatie van videocamera’s zonder zoomfunctie.

Sprekers

Sprekers kunnen passieve of actieve eenheden zijn. Actieve eenheden voorzien van een versterker in de behuizing of de kast. De onderverdeling waaronder de sprekers worden ingedeeld, hangt af van het aantal „aandrijfeenheden” — de eigenlijke luidsprekercones of linten — in elke kast.

Sprekers met één aandrijving in elke kast worden ingedeeld onder onderverdeling 8518 21 00 00.

Sprekers met meer dan één aandrijving in elke kast worden ingedeeld onder onderverdeling 8518 22 00 90.

Wanneer sprekers — en microfoons — afzonderlijke eenheden zijn, worden zij nooit ingedeeld onder post 8471.

Mp3-spelers

Mp3-spelers worden ingedeeld als toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid. De onderverdeling waaronder zij „worden ingedeeld, hangt af van de vraag of zij al dan niet een ingebouwde radio- of videoapparatuur hebben gekregen.

Mp3-spelers zonder radio worden ingedeeld onder onderverdeling 8519 81 95 90. Toestellen met ingebouwde radio worden ingedeeld onder onderverdeling 8527 13 99 00. Indien zij video’s kunnen opnemen of spelen, worden zij „ingedeeld onder onderverdeling 8521 90 00 90, ongeacht of zij een radio hebben gekregen.

Grafische kaarten

Het kan gaan om basis-2D-grafische adapters, 2D/3D kaarten of 3D-grafische versnellers die werken via een bestaande grafische kaart of via een grabbing- of editing kaart. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 80 00 00.

Geluidskaarten

Geluidskaarten op zichzelf worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 80 00 00.

TV-tunerkaarten

PGB-tunerkaartassemblages voor televisie worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 71 11 00. Producten in een omhulling worden geacht hun karakter als elektronische assemblage te hebben verloren en worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 71 19 00.

Andere afzonderlijke rekeneenheden

Verschillende andere computereenheden worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld indien zij geen deel uitmaken van een volledig computersysteem.

Basiseenheden

Basiseenheden, of „systeemboxen”, moeten ten minste een centrale verwerkingseenheid (CPU) en een hoofdgeheugen bevatten. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 50 00 00.

Externe aandrijvingen

Centrale geheugeneenheden, zoals systemen voor het Redundant Array of Independent Disks (RAID) voor netwerken, kunnen magneetschijven, banden of optische aandrijvingen zijn. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 20 00.

Raibesturingseenheden zonder aandrijving worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 98 00.

Externe aandrijvingen voor gebruik met één computer worden ingedeeld naar het type aandrijving, als volgt:

 • optische aandrijvingen, zoals cd-, dvd- en MO (magneto-optische) schijven, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 30 00, ongeacht of zij alleen lezen of lezen en schrijven (cd-drives kunnen signalen van cd-roms, audio-cd’s en fotocd’s ophalen en voorzien van een jack voor oortelefoons, volumebesturing of een start- en stopknop).
 • harde schijven, verwijderbare schijven en microschijven daaronder begrepen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 50 00.
 • „disloppy drives”, „super disloppy” daaronder begrepen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 70 00
 • banden worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 80 00.
 • pendrives — draagbare USB-geheugenapparaten — worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 5110 00

Cd- en DVD-duplicators

Stand-alone machines voor het bulkkopiëren van cd- of dvd-schijven worden ingedeeld onder onderverdeling 8521 90 00 90.

Kaartlezers

De volgende soorten kaartlezers worden allemaal ingedeeld onder onderverdeling 8471 90 00 00:

 • Magneetkaartlezers
 • smartcardlezers (een smartcard is een kaart die daarin een of meer elektronische geïntegreerde schakelingen heeft geïntegreerd — een microprocessor, een willekeurig toegankelijk geheugen (RAM) of een read-only memory (ROM) — in de vorm van „chips” die contacten, een magneetstrip of een ingebedde antenne kunnen bevatten, maar geen andere actieve of passieve schakelelementen bevat)
 • geheugenkaartlezers — met inbegrip van compacte Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), geheugenkaart, XD Picture Card en PC-kaart

Modules van het Global Positioning System (GPS)

Deze eenheden leveren een functie voor het bepalen van de positie van apparaten zoals personal digital assistants (PDA’s) en laptops door middel van een kabel of draadloze verbinding. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8526 91 20 20 indien zij de vorm hebben van een samenstel of onder onderverdeling 8526 91 20 90.

Externe USB-hubs

Deze worden ingedeeld onder postonderverdeling 8517 62 00.

Dongles

Dongles zijn USB-interfaceapparaten die een communicatiemiddel (Bluetooth of WI-FI) met een computer bieden. Dongles worden ingedeeld onder onderverdeling 8517 62 00 00.

Hardware-encryptieapparaten die via een USB-interface op een computer zijn aangesloten om op software te worden gedeactiveerd of om de gegevens in de computer te beschermen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 80 00 00.

Beveiligingsapparatuur voor encryptie

Dit zijn toegangscodegeneratoren die gebruikers in staat stellen op afstand in te loggen op een netwerk. Zij kunnen niet rechtstreeks op een computer worden aangesloten. Beveiligingsapparatuur voor encryptie wordt ingedeeld onder onderverdeling 8543 70 90 99.

Interne upgrades en onderdelen

Veel computeronderdelen en toebehoren worden ingedeeld onder post 8473. Sommige artikelen worden echter behandeld als complete eenheden, niet als delen, en worden onder andere posten ingedeeld.

Delen

De volgende posten worden ingedeeld als delen in plaats van als complete eenheden onder post 8473.

Centrale verwerkingseenheden (CPU’s) bestaan uit twee of meer elektronische geïntegreerde schakelingen. Ze kunnen worden verpakt met bepaalde andere onderdelen, meestal een hitsink en soms een koelventilator. Voorbeelden hiervan zijn verwerkers. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 20 00.

CPU-hitsinks als zodanig worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 80 00.

Moederborden die niet volledig zijn gevuld met CPU en RAM (random access memory — RAM) worden behandeld als elektronische delen en ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 20 00.

Computerbehuizingen — met of zonder stroomvoorziening — worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 80 00.

„Barebone” -eenheden bestaan gewoonlijk uit een computerbehuizing, een moederbord en een stroomvoorziening. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 80 00.

Geheugenmodules die uitsluitend of hoofdzakelijk zijn ontworpen voor gebruik met computers en computereenheden die onder post 8471 worden ingedeeld, worden ingedeeld onder post 8473. Geheugenmodules die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn om te worden gebruikt met toestellen die onder een andere post worden ingedeeld, worden als deel van het apparaat ingedeeld. Geheugenmodules die zijn ontworpen om met een reeks apparaten te worden gebruikt, worden ingedeeld onder post 8548.

Standaard dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (DRAM) en modules van metaaloxidehalfgeleidertechnologie (MOS), zoals single in-line memory module (SIMM) en dual in-line memory module (DIMM), worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 20 00.

Andere standaard geheugenmodules, met inbegrip van niet-vluchtige types zoals SRAM-modules (statisch willekeurig toegankelijk geheugen), worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 20 00.

Complete eenheden

De volgende posten worden ingedeeld als complete eenheden en niet als delen onder verschillende postcodes.

Voedingseenheden (PSU’s) die speciaal zijn vervaardigd en geschikt zijn voor gebruik met computereenheden zoals basissystemen of printers, worden ingedeeld onder onderverdeling 8504 40 30 90.

Gecombineerde CPU-ventilatoren en warmtesinkapparaten voor personal computers worden ingedeeld onder onderverdeling 8414 59 20 90.

Moederborden die volledig zijn voorzien van een CPU en een RAM worden behandeld als een complete computerbasiseenheid en worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 50 00 90.

Interne aandrijvingen worden ingedeeld naar het type aandrijving, als volgt:

 • optische schijven, zoals cd, dvd en MO, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 30 00, ongeacht of zij alleen lezen, lezen en schrijven.
 • harde schijven, verwijderbare schijven daaronder begrepen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 50 00.
 • kaartlezers voor halfgeleiderdragers worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 98 00
 • „disloppy drives”, „super disloppy” daaronder begrepen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 70 00
 • banden worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 80 00.

Andere uitbreidingskaarten worden ook ingedeeld als complete eenheden en niet als delen. De volgende uitbreidingskaarten worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 80 00 00:

 • invoer-/uitvoerkaarten (I/O)
 • serie- en parallelle poortkaarten
 • USB-kaarten en -adapters
 • SCSI-besturingskaarten (Small Computer System Interface) en IDE (Integrated Drive Electronics)

Diverse andere soorten uitbreidingskaarten voor computers worden eveneens onder deze onderverdeling ingedeeld.

Geheugenmodules die zijn ontworpen om te worden gebruikt met andere toestellen dan computers en computereenheden die onder post 8471 zijn ingedeeld, worden ingedeeld onder onderverdeling 8548 90.

Machines met een specifieke functie die geen computers zijn

Een „computeronderdeel” is een integraal onderdeel van een computer. Verschillende computeronderdelen worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld indien zij geen deel uitmaken van een volledig computersysteem.

Een „computeraccessoire” geeft een computer een aanvullende functie, maar is geen integraal onderdeel. Het is een verwisselbaar onderdeel of toestel dat is ontworpen om een machine aan te passen aan

 • een bepaalde handeling
 • een bepaalde dienst verrichten
 • uitbreiding van het gamma van activiteiten

Computeronderdelen

Aantekening 2 op afdeling XVI bevat de rechtsgrondslag voor de indeling van (computer-) onderdelen.

Veel integrale computeronderdelen worden ingedeeld onder post 8473.

Een deel dat een integrerend deel van een computer vormt, maar specifiek onder een post van hoofdstuk 84 of hoofdstuk 85 valt, wordt onder die post ingedeeld. Bijvoorbeeld, omdat coaxiale kabel specifiek onder post 8544 valt, wordt deze onder deze post ingedeeld en niet als computerdeel onder post 8473. Er zijn echter bepaalde posten waarop deze regel niet van toepassing is omdat het gaat om aangewezen onderdelen. Zij zijn opgenomen in aantekening 2a op afdeling XVI en zijn

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Sommige delen zijn geschikt om uitsluitend of hoofdzakelijk te worden gebruikt voor een bepaalde machine — of voor een aantal machines die onder dezelfde post zijn ingedeeld — maar vallen niet specifiek onder een post van hoofdstuk 84 of hoofdstuk 85. Deze worden ingedeeld onder een van de hiervoor genoemde posten of onder dezelfde post als de machine of machines waarvoor zij geschikt zijn.

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor goederen die zijn ingedeeld onder post 8517 en onder de posten 8525 tot en met 8528, worden altijd ingedeeld onder post 8517. Deze regel is opgenomen in aantekening 2b op afdeling XVI.

Andere delen die geschikt zijn voor gebruik met een aantal machines die onder verschillende posten zijn ingedeeld, worden naar gelang van het geval ingedeeld onder een van de volgende posten:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Indien geen van de bovenstaande postcodes geschikt is, worden zij ingedeeld onder post 8487 of 8548. Deze regel is opgenomen in aantekening 2c op afdeling XVI.

Computertoebehoren

Veel computeraccessoires worden ingedeeld onder post 8473, die specifiek betrekking heeft op delen en toebehoren van machines die computers omvatten. Slechts enkele posten van hoofdstuk 84 en hoofdstuk 85 hebben betrekking op computeraccessoires. Indien het artikel of de artikelen waarvoor het toebehoren bestemd is, worden ingedeeld onder een post die geen toebehoren omvat, worden de accessoires zelf naar hun functie of het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd, elders in het tarief ingedeeld.

Programmatuur

De classificatie van software hangt af van de dragers waarop de software is opgenomen en van de aard van de software. Media zijn onder meer:

 • Cd, dvd, laserdisc, Minidisc en andere laserleesschijven. Hoewel er verschillen zijn in de fabricage- en opname- of schrijfprocessen, zijn deze allemaal ontworpen om door een of ander lasersysteem te worden gelezen zodra ze zijn geregistreerd.
 • diskettes
 • magneetbanden
 • magneetstripkaarten
 • geheugenkaarten
 • patronen voor videospelconsoles

Met het oog op de tariefindeling omvatten de softwarecategorieën:

 • programma’s en gegevens
 • geluidsopnamen
 • computerspellen
 • films, afbeeldingen en beeldbestanden
 • spellen voor videospelconsoles

Programma’s en gegevens

Deze omvatten tekstverwerkingsprogramma’s, spreadsheets, desktopuitgeefprogramma’s, schilder- of tekenprogramma’s, routeplanners, encyclopedia, bedrijfs- of telefoongidsen, catalogi, apparatuurbestuurders, systeemboekschijven en back-updisks. Programma’s en gegevens worden geclassificeerd op basis van de media waarop ze zijn opgenomen. Indien zij zijn geregistreerd op

 • Cd, laserdisc, Minidisc of andere laserleesschijven worden dan ingedeeld onder postonderverdeling 8523 49 20 00
 • DVD, vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 10 00
 • magneetbanden en diskettes, vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 19 00

Geluidsopnamen

Het gaat onder meer om muziekschijven, taalcursussen, in het wild levende opnamen, geluidsbeitsen van de trein, praatboeken enz. Geluidsopnamen worden ingedeeld naar de drager waarop zij zijn opgenomen. Indien zij zijn geregistreerd op

 • De minischijf wordt dan ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 19 00.
 • elke andere laserleesschijf — bijvoorbeeld cd, SACD of dvd — wordt vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 10 of 8523 49 20 00.

Computerspellen

Het gaat onder meer om vluchtsimulatoren, „shoot” -ups, sportweddenschappen, autoraces, strategische spelletjes enzovoort, die uitsluitend op een automatische gegevensverwerkende machine (computer) kunnen worden gebruikt. Computerspellen worden ingedeeld naar de dragers waarop zij zijn opgenomen. Indien zij zijn geregistreerd op

 • Cd, laserdisc, Minidisc of andere laserleesschijven worden dan ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 20 00
 • de diskette wordt dan ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 19 00.

Films, afbeeldingen en beeldbestanden

Het gaat onder meer om films, video’s, fotocd’s, clipt-kunstcollecties, fotocollecties en karaoke disks. Films, afbeeldingen en beeldbestanden worden ingedeeld naar de dragers waarop zij zijn opgenomen. Indien zij zijn geregistreerd op

 • De dvd wordt vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 10 00.
 • elke andere laserleesschijf wordt dan ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 20 00.
 • de diskette wordt dan ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 19 00.

Spellen voor videospelconsoles

Deze worden ingedeeld naar de dragers waarop zij worden opgenomen. Indien zij zijn geregistreerd op

 • Dvd, vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 10 00
 • elke andere laserleesschijf, vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 20 00
 • patronen die samen met spelconsoles onder hoofdstuk 95 worden ingedeeld onder onderverdeling 9504 50 00

Software op geheugenkaarten en magneetstripkaarten

Software die op een geheugenkaart is geregistreerd — bijvoorbeeld compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), geheugenkaart, XD Picture Card, PC Card of PCMCIA-kaart — wordt ingedeeld onder onderverdeling 8523 52 00 00.

Programmatuur die op een magneetstrip kaart is opgenomen, wordt ingedeeld onder onderverdeling 8523 21 00 00.

Blanco media

Blanco media zijn onder meer:

 • Cd, dvd, Minidisc en andere laserleesschijven
 • flashgeheugenkaarten
 • magneetbanden en magneetschijven
 • verwijderbare harde schijven
 • microschijven
 • diskettes, floppy disk cookie en superfloppy disks

Cd, dvd, Minidisc en andere laserleesschijven

Blanco (niet-geregistreerde schijven) worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 41. Afhankelijk van de capaciteit van de schijven worden zij ingedeeld onder de onderverdelingen 8523 41 10, 8543 41 30 of 8523 41 90.Blank Minidiscs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van magnetische optische technologie voor het opnemen en wissen. Ze hebben een magnetische laag en zijn harde magneetschijven. Blanco Minidiscs worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 15 00.

 • andere blanco magneto-optische schijven — deze worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 15 00.
 • DVD-R-schijven — de technologie van deze schijven wordt geacht vergelijkbaar te zijn met de cd-R-schijf, aangezien zij zowel voor lezen als voor schrijven lasertechnologie gebruiken — DVD-R-schijven worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 41.

DVD + RW-schijven. Zij gebruiken de fasewisseltechnologie voor registratie en wissing en worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 41.

Flashgeheugenkaarten

Deze kaarten bevatten twee of meer flashgeheugengeïntegreerde elektronische schakelingen die op een drager zijn gemonteerd. Er zijn verschillende soorten flashgeheugenkaarten, waaronder Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card en PCMCIA-kaart. Flashgeheugenkaarten worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 51 10 00 indien niet geregistreerd. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 51 90.

Magneetbanden en magneetschijven

Deze omvatten compacte cassettes, VHS en mini-DV en worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 15 00.

Verwijderbare harde schijven — alleen schijf, niet de volledige aandrijving

Dit type schijf wordt gewoonlijk geleverd met een aantal vooraf geladen softwaretoepassingen, zodat het als geregistreerde programmatuur wordt ingedeeld onder onderverdeling 8523 80 10 00.

Microschijven

Dit zijn miniatuurharde schijven voor gebruik in een pc-kaart of een soortgelijk slot. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 50 00.

Diskettes

Hieronder vallen standaarddiskettes, alleen floppy disk cookie en superfloppy disks, bijvoorbeeld het type LS120. Zij worden allemaal ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 15 00.

Deze pagina delen:

Snelle links