Goed getransformeerde goederen

Een product kan ook van oorsprong zijn uit de EU of een partnerland, hoewel het is geproduceerd met materialen uit andere landen, of gedeeltelijk is verwerkt in het buitenland, dat wil zeggen niet in het partnerland. Dit is het geval als het product voldoende getransformeerd is.

De criteria voor een product dat voldoende is getransformeerd, zijn opgenomen in productspecifieke lijsten in de preferentiële oorsprongsregels van de EU voor elke preferentiële regeling. In de meeste overeenkomsten worden de criteria beschreven in het volgende formaat:

  • kolom 1: Het product zoals vermeld in het EU-productclassificatiesysteem
  • kolom 2: een beschrijving van het product
  • kolom 3: beschrijving van de vereiste verwerking in de EU of in het partnerland om het product als van oorsprong te beschouwen
  • kolom 4: u vindt een andere verwerking die in kolom 4 is beschreven. Indien dit het geval is, kunt u kiezen tussen kolom 3 of 4 van de volgende regel:

De regels van 3 voor een toereikende omzetting

In de productspecifieke lijsten (kolom 3 en 4) worden drie basisregels gehanteerd die bepalen of een product in de EU of in een partnerland voldoende is getransformeerd.

De regel van de toegevoegde waarde

U kunt een regel vinden waarbij de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die door de producent/exporteur in de EU of een partnerland worden gebruikt, een bepaald percentage van de prijs (af fabriek) van het product niet kan overschrijden.

„ Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan [X]% van de prijs af fabriek van het product

In dit geval moet u met elkaar vergelijken

  • de douanewaarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die bij de productie van het product zijn gebruikt (d.w.z. gebaseerd op de waarde die bij de invoer van deze materialen in het douanekantoor van de EU of het partnerland voor die materialen is aangegeven)

met

  • de prijs af fabriek van het goed (d.w.z. de waarde van het product bij het verlaten van de voorziening waar het is geproduceerd)

Aan de regel is voldaan indien de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen het in de regel vermelde percentage niet overschrijdt.

Wijziging van de tariefindeling

U kunt een regel vinden die aangeeft dat u niet over dezelfde tariefindeling beschikt als een van de niet van oorsprong zijnde materialen die door de producent/exporteur uit een derde land zijn ingevoerd en in het product worden gebruikt.

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

In dit geval moet u met elkaar vergelijken

  • de tariefindeling van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn (4 cijfers)

met

  • de tariefindeling van het goed dat u wilt exporteren of importeren

Aan de regel is voldaan wanneer de tariefindeling van beide niet identiek is.

Vervaardiging uit bepaalde producten

U kunt een regel vinden die de producent/exporteur toestaat om bij de vervaardiging van het product specifieke, niet van oorsprong zijnde materialen uit derde landen (andere dan de EU of het partnerland) te gebruiken en zal nog steeds in aanmerking komen als van oorsprong uit de EU of uit een handelspartner.

Het zal worden uitgedrukt als vervaardiging uit het type goed eg/[garen] [vlees], enz.

De producent/exporteur mag het materiaal ook in een eerdere staat van productie invoeren (bv. voor garen mag u vezels invoeren). De producent/exporteur mag echter geen materiaal in een latere productiefase invoeren (bv. voor garen mag u geen weefsel invoeren).

Voor de volledige lijst, zie de bijlage inzake de oorsprongsregels bij elke preferentiële overeenkomst. (link naar het segment „markten”) Be zich ervan bewust dat de regel in sommige gevallen een combinatie van criteria a), b) en/of c kan zijn).

Deze pagina delen:

Snelle links