Teruggave van douanerechten

Sommige bepalingen van de oorsprongsregels van de EU bevatten een bepaling die het gebruik van terugbetalingsregelingen beperkt voor de materialen die door uw handelspartner worden ingevoerd voor de productie van uw invoerproduct.

Terugbetaling van rechten is een terugbetaling van betalingen die aanvankelijk werden geïnd bij invoer van in het buitenland vervaardigde goederen; deze betalingen hadden betrekking kunnen hebben op douanerechten, omzetbelasting of andere vergoedingen.

U moet de specifieke voorwaarden voor deze kwestie en de documenten die nodig zijn om aan te tonen dat aan deze regel is voldaan aan de hand van de relevante oorsprongsregels controleren.

Deze pagina delen:

Snelle links