Naar de veelgestelde vragen
Categorie:
Diensten
Veelgestelde vragen:

Welke rechten zijn verschuldigd als in de EU ontwikkelde software naar een derde land wordt uitgevoerd en daar in een ander product, bijvoorbeeld een auto, wordt verwerkt, wanneer dat product vervolgens in de EU wordt ingevoerd?

Normaal gesproken wordt een uit derde landen ingevoerd product, ongeacht de oorsprong van de bestanddelen ervan, onderworpen aan een recht volgens de gecombineerde nomenclatuur van de EU, tenzij een dergelijk product volledig is geliberaliseerd in het kader van een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het land van uitvoer. De importeur kan echter gebruikmaken van de in de EU beschikbare douaneprocedures om te vermijden dat hij een recht betaalt op een onderdeel dat in de EU wordt geproduceerd maar in een derde land wordt verwerkt.

Voor de onderhavige situatie is de regeling passieve veredeling beschikbaar. Dit betekent dat het bedrijf dat de software in de EU heeft ontwikkeld of gekocht (eigenaar van de software) een vergunning voor passieve veredeling moet krijgen voordat de software in een auto of een deel daarvan is geïnstalleerd. Het bedrijf moet zich richten tot de bevoegde douaneautoriteit op de plaats waar de administratie en de documentatie van de eigenaar van de software worden bijgehouden aan de hand waarvan de douaneautoriteit een besluit kan nemen (hoofdboekhouding voor douanedoeleinden) (in een van de 27 lidstaten).

De gegevens die in de vergunning moeten worden ingevuld, omvatten de vermelding van de waarde van de software (handelswaarde), die vervolgens bij invoer in mindering zal worden gebracht op de waarde van de ingevoerde auto/auto-onderdeel. De waarde van de software is de productiekosten of de aankoopprijs. Het recht wordt geheven over het verschil in die waarde (de toegevoegde waarde). De douaneautoriteiten stellen de termijn vast waarbinnen de regeling passieve veredeling zal worden aangezuiverd, d.w.z. de termijn waarbinnen het eindproduct moet worden ingevoerd.

De EU-importeur moet in de douaneaangifte voor het vrije verkeer verwijzen naar de desbetreffende vergunning voor passieve veredeling.

Deze pagina delen:

Snelle links