Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Количествени ограничения

Специфични количествени ограничения за количеството или стойността на стоките, които могат да бъдат внесени (или изнесени) за определен период.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки