Όρος στο γλωσσάριο:

Ποσοτικοί περιορισμοί

Συγκεκριμένα αριθμητικά όρια για την ποσότητα ή την αξία των εμπορευμάτων που μπορούν να εισαχθούν (ή να εξαχθούν) κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις