Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Квота

Количеството стоки от определен вид, което може да бъде внесено в дадена страна без ограничение или налагане на допълнителни мита.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки