Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Квота

Количеството стоки от определен вид, което може да бъде внесено в дадена страна без ограничение или налагане на допълнителни мита.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки