Речник на термините:

Квота

Количеството стоки от определен вид, което може да бъде внесено в дадена страна без ограничение или налагане на допълнителни мита.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки