Term i ordlistan:

Kvot

Den kvantitet varor av ett särskilt slag som får importeras till ett land utan begränsning eller införande av tilläggstullar.

Dela sidan:

Genvägar