Речник на термините:

Превоз и застраховка, платени до

Метод на износ на стоки, при който износителят избира превозвача и заплаща разходите за навло до посоченото местоназначение. Когато първият превозвач влезе във владение на стоките, всички рискове от загуби или щети — включително евентуално увеличение на разходите за доставка — се прехвърлят от продавача върху купувача. ПКИ посочва, че продавачът е длъжен да осигури застраховка и да заплати свързаната с това премия.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки