Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Уводни бележки

Подробни обяснения, придружаващи продуктовите специфични правила за всяка преференциална търговска договореност на ЕС. Те могат да бъдат намерени в Протокола/главата относно правилата за произход, преди специфичните правила за продукта.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки