Όρος στο γλωσσάριο:

Εισαγωγικές σημειώσεις

Λεπτομερείς επεξηγήσεις που συνοδεύουν τους ειδικούς κανόνες κάθε προτιμησιακού εμπορικού καθεστώτος της ΕΕ. Περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο/στο κεφάλαιο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, πριν από τους ειδικούς κανόνες για το προϊόν.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις